Hraboši motáky potrápili

okud se dnes chcete někde v přírodě potkat s ptákomily, ptáčkaři či ornitology, musíte se vypravit na lokality známé tím, že je vyhledávají především ptáci táhnoucí do svých zimovišť. Podobné je to i se skupinou zabývající se ochranou hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku.

Pokračovat ve čteníHraboši motáky potrápili

Marie Hánová a Paweł Czyž: Ochrana hnízd čejky chocholaté na Karvinsku

Foto: Marie Hánová a Emil Morav  Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) jako většina bahňáků hnízdí na zemi. Pro hnízdění u nás v dnešní době využívá především ornou půdu. To se jí často stává…

Pokračovat ve čteníMarie Hánová a Paweł Czyž: Ochrana hnízd čejky chocholaté na Karvinsku

Rekordní počet vyvedených mláďat motáka lužního na Opavsku v roce 2020

Podzim je časem ptačí migrace, ale také dobou sumarizace výsledků z uplynulé hnízdní sezony. Mnohdy otravné sezení u počítače mohou aspoň trochu zpříjemnit dosažené výsledky terénního úsilí. Když skupina ornitologů,…

Pokračovat ve čteníRekordní počet vyvedených mláďat motáka lužního na Opavsku v roce 2020

Příkladný přístup Města Třince k ochraně rorýsů a jiřiček

V letošním roce jsme pro třinecký odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPaZ) mapovali rozšíření a početnost rorýsa obecného (Apus apus), jiřičky obecné (Delichon urbicum) a okrajově i dalších synantropních druhů…

Pokračovat ve čteníPříkladný přístup Města Třince k ochraně rorýsů a jiřiček