Knihovna

Členové Slezské ornitologické společnosti mohou bezplatně* využívat pobočkovou knihovnu, která je umístěna v sídle pobočky (Ostravské muzeum, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava). Knihovna nabízí rozrůstající se výběr knih, sborníků, periodik, separátů a dalších položek (CD, brožury, letáky) s převážně ornitologickou tematikou nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. Katalog knihovny (aktualizace 2. 2. 2023) naleznete zde. Před návštěvou knihovny je nutno kontaktovat výbor na e-mailu sos.cso@seznam.cz. Standardní doba výpůjčky je 2 měsíce (lze ji prodloužit, pokud není o konkrétní titul jiný zájemce); počet titulů k zapůjčení není omezen.

* Nečlenům je k dispozici za roční příspěvek 100 Kč.

Součástí knihovny je také faunistická kartotéka* dlouholetého předsedy pobočky Drahomíra Kondělky, která obsahuje záznamy o 291 taxonech** ptáků, 65 taxonech dalších obratlovců (z toho 33 taxonů savců) a 14 taxonech bezobratlých, v naprosté většině z území bývalého Severomoravského kraje z druhé poloviny 20. století.


* Sestavil M. Mandák (leden–únor 2008) dle Voousova systému.

** Taxon určený jen do rodu je započítán pouze v případě, že se v kartotéce nenachází žádný záznam o tomtéž rodu s druhovým určením.

V případě, že vám některé ornitologicky nebo i další zoologicky zaměřené publikace překážejí, uvítáme vaše nabídky na darování či výměnu za naše duplicitní materiály – mj. máme stálý zájem o starší čísla našeho zpravodaje (až do čísla 21/2005 včetně).