Výbor

Pětičlenný výbor Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě, byl zvolen na podzimní členské schůzi roku 2018 na období let 2019–2022:

Předseda

RNDr. Patrik Molitor

patrik.molitor @ seznam.cz

Je absolventem PřF Ostravské univerzity, kde jeho tématem diplomové práce byli Dravci Hlučínské pahorkatiny. V rigorózním řízení na Katedře zoologie a ornitologické laboratoři Univerzity Palackého v Olomouci se zabýval Ptactvem Slezska a jeho ochranou. V souvislosti s jeho studiem má úzký vztah k ptákům zemědělské krajiny, zejména ke strnadu zahradnímu. Je členem pracovních skupin ČSO (SOVDS, SOVB) a České společnosti pro ochranu netopýrů.

Jako statutární zástupce pobočky se vyjadřuje k interním záležitostem ve vedení společnosti (správní řízení, stanoviska, posudková činnost). Je členem redakční rady pobočkového zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) a externím spolupracovníkem Ostravské univerzity ve vedení závěrečných prací na ornitologická témata. Mimo jiné se věnuje také osvětové a publikační činnosti včetně práce s mládeží.

Místopředseda

Michal Jakubec

jakubec.vyskovice @ seznam.cz

Po střední škole zaměstnán v OVM Nový Jičín (dnes Muzeum Novojičínska) jako ošetřovatel ve Stanici pro záchranu dravců a sov v Bartošovicích (1985–1988). Od roku 1989 preparátor zvířat, v současnosti ve Slezském zemském muzeu v Opavě.

Jednatel

Mgr. Emil Morav

emil.morav @ seznam.cz

Přestože je nadšeným pozorovatelem přírody od mladého věku, soustavněji se věnuje ornitologii od roku 2016. Ve své učitelské praxi pravidelně pořádá exkurze do přírodovědně hodnotných lokalit Ostravska, zejména do Poodří. Vede také přírodovědný kroužek zaměřený na poznávání a pozorování ptactva a dalších druhů živočichů, čímž přispívá k budování tolik potřebného vztahu mladých lidí k přírodě. Od roku 2017 přispívá do faunistické databáze ČSO.

Ve Slezské ornitologické společnosti by se chtěl věnovat zejména vedení dětí a mládeže v oblasti poznávání a ochrany přírody.

Hospodář

Mgr. Martin Mandák

m.mandak @ tiscali.cz

Absolvoval PřF Ostravské univerzity. V diplomové práci se zabýval Ornitologickým významem Heřmanického rybníka z hlediska ochrany přírody. V „přírodě“ se dlouhodobě věnuje sledování lokality z diplomové práce a jejího okolí, jinak se v posledních letech nachází hlavně v zástavbě mezi synantropními ptáky, takže vítá jakýkoliv útěk do přírody (čím delší, tím lepší).

V SOS má kromě finančních záležitostí na práci spolutvorbu pobočkového zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) – od psaní a recenzí příspěvků přes technickou přípravu časopisu až po jeho distribuci. Rovněž se stará o pobočkovou knihovnu, webové stránky, datovou schránku a e-mailovou komunikaci.

Člen výboru:

Mgr. et Mgr. Veronika Bystryčanová

veronika.bystrycanova @ seznam.cz

K ornitologii se dostala během studia na Ostravské univerzitě. Začala studiem a ochranou motáků lužních, v současnosti je členem také Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků (SVOB) a Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov (SOVDS). Zapojila se do mapování pro Evropský hnízdní atlas a studovala hnízdní ekologii bahňáků v oblasti jihozápadního Ruska.

Svou činnost v SOS směřuje především k osvětě a popularizaci ornitologie prostřednictvím sociálních sítí a také při práci s mládeží a veřejností.