Výbor

Pětičlenný výbor Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě, byl zvolen na podzimní členské schůzi roku 2022 na období let 2023–2026:

Předseda

RNDr. Mgr. Patrik Molitor

patrik.molitor @ seznam.cz

Je absolventem PřF Ostravské univerzity, kde jeho tématem diplomové práce byli Dravci Hlučínské pahorkatiny. V rigorózním řízení na Katedře zoologie a ornitologické laboratoři Univerzity Palackého v Olomouci se zabýval Ptactvem Slezska a jeho ochranou. V souvislosti s jeho studiem má úzký vztah k ptákům zemědělské krajiny, zejména ke strnadu zahradnímu. Je členem pracovních skupin ČSO (SOVDS, SOVB) a České společnosti pro ochranu netopýrů.

Jako statutární zástupce pobočky se vyjadřuje k interním záležitostem ve vedení společnosti (správní řízení, stanoviska, posudková činnost). Je členem redakční rady pobočkového zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) a externím spolupracovníkem Ostravské univerzity ve vedení závěrečných prací na ornitologická témata. Mimo jiné se věnuje také osvětové a publikační činnosti včetně práce s mládeží.

Místopředseda

Jaroslav Kubenka

jarek.kubenka@seznam.cz

Od útlého mládí mu předával své znalosti o ptácích jeho otec pan Alfred Kubenka, který ve druhé polovině 20. století patřil mezi nejvýznamnější ornitology působící na severní Moravě a ve Slezsku. S odkazem na jeho vzpomínku ho syn následuje. Svou terénní činnost soustředí především do odchytu a kroužkování ptáků.

V Slezské ornitologické společnosti spolupracuje s předsedou na konání nejrůznějších osvětových akcí pro širokou veřejnost (Vítání ptačího zpěvu, Festival ptactva, terénní exkurze apod.). Intenzivně se věnuje také výrobě a instalaci ptačích budek a krmítek. Nebrání se ani mediálním vystoupením v televizi či rozhlase.

Jednatel

Mgr. Emil Morav

emil.morav @ seznam.cz

Přestože je nadšeným pozorovatelem přírody od mladého věku, soustavněji se věnuje ornitologii od roku 2016. Ve své učitelské praxi pravidelně pořádá exkurze do přírodovědně hodnotných lokalit Ostravska, zejména do Poodří. Vede také přírodovědný kroužek zaměřený na poznávání a pozorování ptactva a dalších druhů živočichů, čímž přispívá k budování tolik potřebného vztahu mladých lidí k přírodě. Od roku 2017 přispívá do faunistické databáze ČSO.

Ve Slezské ornitologické společnosti by se chtěl věnovat zejména vedení dětí a mládeže v oblasti poznávání a ochrany přírody.

Hospodář

Mgr. Martin Mandák

m.mandak @ tiscali.cz

Absolvoval PřF Ostravské univerzity. V diplomové práci se zabýval Ornitologickým významem Heřmanického rybníka z hlediska ochrany přírody. V „přírodě“ se dlouhodobě věnuje sledování lokality z diplomové práce a jejího okolí, jinak se v posledních letech nachází hlavně v zástavbě mezi synantropními ptáky, takže vítá jakýkoliv útěk do přírody (čím delší, tím lepší).

V SOS má kromě finančních záležitostí na práci spolutvorbu pobočkového zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) – od psaní a recenzí příspěvků přes technickou přípravu časopisu až po jeho distribuci. Rovněž se stará o pobočkovou knihovnu, webové stránky, datovou schránku a e-mailovou komunikaci.

Člen výboru:

Mgr. Marie Hánová

dory.h@seznam.cz