Příkladný přístup Města Třince k ochraně rorýsů a jiřiček

V letošním roce jsme pro třinecký odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPaZ) mapovali rozšíření a početnost rorýsa obecného (Apus apus), jiřičky obecné (Delichon urbicum) a okrajově i dalších synantropních druhů…

Pokračovat ve čteníPříkladný přístup Města Třince k ochraně rorýsů a jiřiček

Seminář a workshop k problematice ochrany synatropních ptáků a netopýrů

Téměř přesně po roce opět proběhl dvoudenní seminář/workshop k výše uvedené problematice, tentokrát pořádaný v Korunní pevnůstce v Olomouci a prostorách ORNIS v Přerově. Semináře se účastnil také člen výboru…

Pokračovat ve čteníSeminář a workshop k problematice ochrany synatropních ptáků a netopýrů