Členské granty

Výbor Slezské ornitologické společnosti vítá terénní aktivitu členů (se zaplaceným členským příspěvkem na daný rok) a v rámci finančních možností pobočky může po vyplnění žádosti činnost finančně podpořit. Výše požadovaného příspěvku by neměla překročit hranici 10 000 Kč. Zároveň si dovolujeme zdůraznit, že žádost je nutné zaslat minimálně tři měsíce před plánovaným poskytnutím finančního příspěvku. V případě nejasností či konzultací se obracejte na e-mail sos.cso@seznam.cz.

 

Příkladem podpořené činnosti je dlouhodobě dotovaná (nákup kroužků, sítí apod.) odchytová akce Acrocephalus na území CHKO Poodří.