Dostupná čísla

Přehled dostupných čísel zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) je uveden v tabulce, v níž figuruje také monotematické číslo časopisu Poodří (připravené členy pobočky) a barevná brožura (výstup projektu). Součástí zpravodajů od č. 22/2006 je barevná příloha, zpravodaje od č. 31/2016 jsou tištěny plnobarevně.

Publikace lze objednat na e-mailu sos.cso@seznam.cz.

Overview of available issues of the Acrocephalus (Ostrava) bulletin is mentioned in the table, where a monothematic issue of the Poodří magazine (prepared by members of our branch) and a colour brochure (output of our project) are listed as well. Colour supplement has been integral part of our bulletin since the issue of 22/2006; issues since 2016 have been printed in full colour.

Publications can be ordered via e-mail sos.cso@seznam.cz.

Číslo/rokCena
  
35/2020120 Kč
34/2019120 Kč
33/2018120 Kč
32/2017120 Kč
31/2016120 Kč
30/2015110 Kč
29/201485 Kč
28/201385 Kč
Brožura „Stromy”     0 Kč
27/2012100 Kč
26/2011110 Kč
Poodří 1/201030 Kč
25/2009100 Kč
24/200885 Kč
23/2007110 Kč
22/2006105 Kč
14/19925 Kč

 

Obsah č. 35/2020

Úvodem
Introduction

Straka obecná (Pica pica) – pobočkový pták let 2019–2020
The Eurasian Magpie (Pica pica) – the Branch’s Bird of Years 2019–2020

Jak se změnilo hnízdní společenstvo ptáků PR Dařanec po 24 letech?
How has the breeding bird assemblage of the Dařanec NR changed after 24 years?

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2020
Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2020

Sovy v lesních rezervacích okresu Opava v roce 2020
Owls in forest reserves of Opava District in 2020

Hnízdní populace motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2020
Breeding population of the Montaguʼs Harrier (Circus pygargus) in Opava region in 2020

Hnízdní početnost skorce vodního (Cinclus cinclus) na území CHKO Beskydy v roce 2020 a poznámky k jeho bionomii
Breeding numbers of the White-throated Dipper (Cinclus cinclus) in Beskydy PLA in 2020 and notes to its bionomy

Hnízdní populace lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v městské zástavbě Ostravy-Poruby v roce 2020
Breeding population of the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in the built-up area of Ostrava-Poruba in 2020

Hnízdění sojky obecné (Garrulus glandarius) na panelovém domě v Ostravě
Breeding of the Eurasian Jay (Garrulus glandarius) on a high-rise block of flats in Ostrava

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 29: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2019
Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 29: sightings of species from the Red List in 2019

Slezská ornitologická společnost
Silesian Ornithological Society

Obsah č. 34/2019

Úvodem
Introduction

Straka obecná (Pica pica) – pobočkový pták let 2019–2020
The Eurasian Magpie (Pica pica) – the Branch’s Bird of Years 2019–2020

Jak se změnilo hnízdní společenstvo ptáků PR Dařanec po 24 letech?
How has the breeding bird assemblage of the Dařanec NR changed after 24 years?

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2020
Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2020

Sovy v lesních rezervacích okresu Opava v roce 2020
Owls in forest reserves of Opava District in 2020

Hnízdní populace motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2020
Breeding population of the Montaguʼs Harrier (Circus pygargus) in Opava region in 2020

Hnízdní početnost skorce vodního (Cinclus cinclus) na území CHKO Beskydy v roce 2020 a poznámky k jeho bionomii
Breeding numbers of the White-throated Dipper (Cinclus cinclus) in Beskydy PLA in 2020 and notes to its bionomy

Hnízdní populace lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v městské zástavbě Ostravy-Poruby v roce 2020
Breeding population of the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in the built-up area of Ostrava-Poruba in 2020

Hnízdění sojky obecné (Garrulus glandarius) na panelovém domě v Ostravě
Breeding of the Eurasian Jay (Garrulus glandarius) on a high-rise block of flats in Ostrava

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 29: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2019
Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 29: sightings of species from the Red List in 2019

Slezská ornitologická společnost
Silesian Ornithological Society