Dostupná čísla

Přehled dostupných čísel zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) je uveden v tabulce, v níž figuruje také monotematické číslo časopisu Poodří (připravené členy pobočky).

 

Součástí zpravodajů od č. 22/2006 je barevná příloha, zpravodaje od č. 31/2016 jsou tištěny plnobarevně.

 

Publikace lze objednat na e-mailu sos.cso@seznam.cz.

 

Overview of available issues of the Acrocephalus (Ostrava) bulletin is mentioned in the table, where a monothematic issue of the Poodří magazine (prepared by members of our branch) is listed as well. Colour supplement has been integral part of our bulletin since the issue of 22/2006; issues since 2016 have been printed in full colour.

Publications can be ordered via e-mail sos.cso@seznam.cz.

Číslo/rokCena
37/2022120 Kč
36/2021120 Kč
35/2020120 Kč
34/2019120 Kč
33/2018120 Kč
32/2017120 Kč
31/2016120 Kč
30/2015110 Kč
29/201485 Kč
28/201385 Kč
27/2012100 Kč
26/2011110 Kč
Poodří 1/201030 Kč
25/2009100 Kč
24/200885 Kč
23/2007110 Kč
22/2006105 Kč
14/19925 Kč

 

Obsah č. 37/2022

Úvodem

Introduction

Velikost populace holuba domácího (Columba livia f. domestica) v Moravské Ostravě a Přívozu v roce 2022 a návrhy opatření k jejímu omezení

Size of the Domestic Pigeon (Columba livia f. domestica) population in Moravská Ostrava and Přívoz in 2022 and suggestions to its reduction

Hnízdění výrečka malého (Otus scops) na Osoblažsku v roce 2022

Breeding of the Eurasian Scops Owl (Otus scops) in the Osoblaha region in 2022

Hnízdní populace motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2022

Breeding population of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in the Opava region in 2022

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2022

Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2022

Sova pálená (Tyto alba) – zpráva z mapování pobočkového ptáka let 2021–2022

The Barn Owl (Tyto alba) – a report from the Branch’s Bird of the Years 2021–2022 mapping

Hnízdění skřivana lesního (Lullula arborea) na Osoblažsku v letech 2021–2022

Breeding of the Woodlark (Lullula arborea) in the Osoblaha region in 2021–2022

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 31: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2021

Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 31: sightings of species from the Red List in 2021

Slezská ornitologická společnost

Silesian Ornithological Society

Obsah č. 36/2021

Úvodem

Introduction

Vývoj hnízdní populace labutě velké (Cygnus olor) v Moravskoslezském kraji a její početnost v hnízdním období roku 2021

The breeding population trend of the Mute Swan (Cygnus olor) in the Moravian-Silesian Region and its numbers in the breeding season of 2021

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2021

Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2021

Monitoring sov v lesích Osoblažska v roce 2021

Monitoring of owls in forests of the Osoblaha region in 2021

Vyskytují se sýček obecný (Athene noctua) a sova pálená (Tyto alba) v příhraniční části polského Slezska?

Do the Little Owl (Athene noctua) and Barn Owl (Tyto alba) occur in a border area of Polish Silesia?

Hnízdní populace motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2021

Breeding population of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in the Opava region in 2021

Hnízdil moták stepní (Circus macrourus) ve Slezsku v roce 2020?

Did the Pallid Harrier (Circus macrourus) breed in Silesia in 2020?

Dvě úspěšná hnízdění jednoho páru dudka chocholatého (Upupa epops) v okrese Bruntál v roce 2021

Two successful breeding of a Eurasian Hoopoe (Upupa epops) pair in the Bruntál District in 2021

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 30: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2020

Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 30: sightings of species from the Red List in 2020

Slezská ornitologická společnost

Silesian Ornithological Society

Obsah č. 35/2020

Úvodem

Introduction

Straka obecná (Pica pica) – pobočkový pták let 2019–2020

The Eurasian Magpie (Pica pica) – the Branch’s Bird of Years 2019–2020

Jak se změnilo hnízdní společenstvo ptáků PR Dařanec po 24 letech?

How has the breeding bird assemblage of the Dařanec NR changed after 24 years?

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2020

Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2020

Sovy v lesních rezervacích okresu Opava v roce 2020

Owls in forest reserves of Opava District in 2020

Hnízdní populace motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2020

Breeding population of the Montaguʼs Harrier (Circus pygargus) in Opava region in 2020

Hnízdní početnost skorce vodního (Cinclus cinclus) na území CHKO Beskydy v roce 2020 a poznámky k jeho bionomii

Breeding numbers of the White-throated Dipper (Cinclus cinclus) in Beskydy PLA in 2020 and notes to its bionomy

Hnízdní populace lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v městské zástavbě Ostravy-Poruby v roce 2020

Breeding population of the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in the built-up area of Ostrava-Poruba in 2020

Hnízdění sojky obecné (Garrulus glandarius) na panelovém domě v Ostravě

Breeding of the Eurasian Jay (Garrulus glandarius) on a high-rise block of flats in Ostrava

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 29: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2019

Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 29: sightings of species from the Red List in 2019

Slezská ornitologická společnost

Silesian Ornithological Society

Obsah č. 34/2019

Úvodem

Introduction

Hnízdní avifauna přírodní rezervace Hvozdnice v roce 2018

The breeding avifauna of the Hvozdnice Nature Reserve in 2018

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2019

Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2019

Akce Beskydské houkání 2019

Operation Beskydy Hooting 2019

Hnízdní populace motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2019

Breeding population of the Montaguʼs Harrier (Circus pygargus) in Opava region in 2019

Hnízdění racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) a racka černohlavého (Larus melanocephalus) na jezeře v Dolním Benešově v roce 2019

Breeding of the Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus) and Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) on a lake in Dolní Benešov in 2019

Výskyt lindušky horské (Anthus spinoletta) v CHKO Beskydy

Occurrence of the Water Pipit (Anthus spinoletta) in Beskydy PLA

Kos horský (Turdus torquatus) v CHKO Beskydy v letech 1975–2019

The Ring Ouzel (Turdus torquatus) in Beskydy PLA in 1975‒2019

Zimní výskyt lyskonoha ploskozobého (Phalaropus fulicarius) ve Slezsku

Winter occurrence of the Red Phalarope (Phalaropus fulicarius) in Silesia

První hnízdění racka středomořského (Larus michahellis) ve Slezsku

First nesting of the Yellow-legged Gull (Larus michahellis) in Silesia

Zajímavý způsob lovu krahujce obecného (Accipiter nisus) v Havířově

Remarkable way of predation by the Sparrowhawk (Accipiter nisus) in Havířov

Potravní parazitismus straky obecné (Pica pica) na poštolce obecné (Falco tinnunculus) v Havířově

Food parasitism of the Eurasian Magpie (Pica pica) on the Common Kestrel (Falco tinnunculus) in Havířov

Když se predátor stane kořistí

When a predator becomes a prey

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 28: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2018

Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 28: sightings of species from the Red List in 2018

Slezská ornitologická společnost

Silesian Ornithological Society

 

Obsah č. 33/2018

Úvodem

Introduction

Volavka popelavá (Ardea cinerea) – Pobočkový pták let 2017–2018

The Grey Heron (Ardea cinerea) – the Branch’s Bird of Years 2017–2018

Hnízdní avifauna tří rákosin v chráněné krajinné oblasti Poodří v roce 2018

The breeding avifauna of three reedbeds in Poodří Protected Landscape Area in 2018

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v letech 2017 a 2018

Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2017 and 2018

Populace jeřába popelavého (Grus grus) v Moravskoslezském kraji v letech 2014–2017

The population of the Common Crane (Grus grus) in the Moravian-Silesian Region in 2014–2017

Hnízdní populace racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) v ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší v roce 2018

The breeding population of the Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus) in Heřmanský stav – Odra – Poolší Special Protected Area in 2018

Průběh hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) ve Slezsku v roce 2011

Nesting of the European Bee-eater (Merops apiaster) in Silesia in 2011

Prokázané hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) v okrese Bruntál

Proved nesting of the European Bee-eater (Merops apiaster) in the Bruntál District

Výskyt skřivana lesního (Lullula arborea) v Moravskoslezském kraji v letech 2009–2018

Occurrence of the Woodlark (Lullula arborea) in the Moravian-Silesian Region in 2009–2018

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 27: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2017

Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 27: sightings of species from the Red List in 2017 

Slezská ornitologická společnost

Silesian Ornithological Society

Obsah č. 32/2017

Úvodem

Introduction

Morčák velký (Mergus merganser) – Pobočkový pták let 2015–2016

The Goosander (Mergus merganser) – the Branch’s Bird of Years 2015–2016

Příspěvek k výskytu morčáka velkého (Mergus merganser) na středním a horním toku řeky Olzy

Paper on occurrence of the Goosander (Mergus merganser) in the middle and upper reaches of the Olza River

Puštík bělavý (Strix uralensis) na severní Moravě a ve Slezsku v roce 2017

The Ural Owl (Strix uralensis) in Northern Moravia and Silesia in 2017

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2016

Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2016

Faktory ovlivňující migraci a zimní rozšíření brkoslava severního (Bombycilla garrulus)

Factors affecting migration and winter distribution of the Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)

Druhý doložený výskyt sýkory azurové (Cyanistes cyanus) v České republice

The second confirmed occurrence of the Azure Tit (Cyanistes cyanus) in the Czech Republic

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 26: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2016

Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 26: sightings of species from the Red List in 2016

Několik vzpomínek na pana doc. RNDr. Drahomíra Kondělku, CSc.

Slezská ornitologická společnost

Silesian Ornithological Society

Obsah č. 31/2016

Úvodem

Introduction

Organizační řád Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě

Organization rules of the Silesian Ornithological Society, the branch of the Czech Society for Ornithology in Ostrava

Mortalita ptáků na vedení vysokého napětí na severní Moravě a ve Slezsku v letech 2015 a 2016

Bird mortality on high voltage power lines in Northern Moravia and Silesia in 2015 and 2016

Ptáci zemědělské krajiny Osoblažského výběžku v roce 2016

Birds of agricultural landscape in Osoblažský Hook in 2016

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2014

Ornithological research of Karvinské Ponds in 2014

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2015

Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2015

Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na území Opavska v roce 2016

Nesting of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in Opava region in 2016

Výskyt sýčka obecného (Athene noctua) v Moravskoslezském kraji v letech 2015 a 2016

Occurrence of the Little Owl (Athene noctua) in the Moravian-Silesian Region in 2015 and 2016

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 25: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2015

Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 25: sightings of species from the Red List in 2015

Slezská ornitologická společnost

Silesian Ornithological Society

Obsah č. 30/2015

Úvodem

Introduction

Ornitologický průzkum PR Kotvice (CHKO Poodří) v období březen–říjen 2015 a vliv přeletujících letadel na její avifaunu

Ornithological research of the Kotvice NR (Poodří PLA) in the period of May–October 2015 and the influence of overflying planes on its avifauna

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2013

Ornithological research of Karvinské Ponds in 2013

Mimohnízdní denzita dravců v zemědělské krajině Hlučínské pahorkatiny v letech 2006–2009

Non-breeding density of raptors in agricultural area of Hlučínská Hilly Land in 2006–2009

Hnízdní populace morčáka velkého (Mergus merganser) na řekách Lubině a Morávce v roce 2015

Breeding population of the Goosander (Mergus merganser) on the Lubina and Morávka Rivers in 2015

Biotopové preference motáka lužního (Circus pygargus) v zemědělské krajině Opavska v roce 2015

Habitat preferences of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in agricultural land of Opava region in 2015

Hnízdění čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a vodouše rudonohého (Tringa totanus) v nížinách Moravskoslezského kraje v roce 2015

Breeding of the Northern Lapwing (Vanellus vanellus) and the Common Redshank (Tringa totanus) in the lowlands of the Moravian-Silesian Region in 2005

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 24: pozorování v roce 2014

Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 24: ornithological sightings in 2014

První zjištění racka Sabinova (Xema sabini) na severní Moravě a ve Slezsku

First record of the Sabine’s Gull (Xema sabini) in Northern Moravia and Silesia

Prodloužená podzimní aktivita ještěrky obecné (Lacerta agilis) v Bohumíně a v Břeclavi v roce 2015

Prolonged autumn activity of the Sand Lizard (Lacerta agilis) in Bohumín and Břeclav in 2015

Slezská ornitologická společnost

Silesian Ornithological Society

Obsah č. 29/2014

Úvodem

Hnízdní denzita dravců na území Hlučínské pahorkatiny v letech 2006–2008

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2012

Odchytová akce Acrocephalus Poodří v roce 2014

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 23: pozorování v roce 2013

Pozdní výskyt břehouše černoocasého (Limosa limosa) v Ostravě

Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) na severní Moravě a ve Slezsku: k historii jeho výskytu

Nová hnízdní lokalita břehule říční (Riparia riparia) v okrese Bruntál?

Poškozování zateplených fasád žlunou zelenou (Picus viridis) v Ostravě-Porubě

Jak je to s kolihou tenkozobou (Numenius tenuirostris)?

Pozorovala jsem drozda stěhovavého (Turdus migratorius)?

Ptáci v Čechách – poznámky ke knize Stanislava Komárka

Slezská ornitologická společnost

Obsah č. 28/2013

Úvodem

Hnízdní avifauna kulturních smrčin Nízkého Jeseníku v roce 1995

Hnízdní společenstvo ptáků zemědělsky využívaného území Hlučínska v roce 1996

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2011

Ochrana doupných a odumřelých stromů v okrese Karviná

Vývoj populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v CHKO Beskydy v období let 1936–2013 a faktory jejího poklesu

Hnízdní populace racka chechtavého (Larus ridibundus) v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší v roce 2013

Hnízdní populace rorýsa obecného (Apus apus) a jiřičky obecné (Delichon urbicum) ve Frenštátu pod Radhoštěm v roce 2013

Hnízdění jiřičky obecné (Delichon urbicum) v historickém centru Moravské Ostravy

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 22: pozorování v roce 2012

Neobvykle vysoká početnost vrány šedé (Corvus cornix) v PR Kotvice a jejím okolí (CHKO Poodří)

Zemřel dr. Jan Pavelka (29. 4. 1959 – 8. 12. 2013)

Slezská ornitologická společnost

Obsah č. 27/2012

Úvodem

Hnízdní společenstvo ptáků orné půdy s porosty dřevin v Ostravské pánvi v roce 1987

Společenstva ptáků orné půdy bez dřevin v Ostravské pánvi v roce 2009

Hnízdní společenstvo ptáků zemědělsky využívaného území v Nízkém Jeseníku v roce 1996

Hnízdní společenstvo ptáků vojenského cvičiště v Nízkém Jeseníku v roce 1994

Hnízdní společenstvo ptáků pískovny v Bohuslavicích (Hlučínská pahorkatina) v roce 1997

Hnízdní společenstvo ptáků jedlobukového pralesa NPR Mionší (Moravskoslezské Beskydy) v roce 1983

Hnízdní společenstvo ptáků dubohabrového lesa PR Dařanec (Hlučínská pahorkatina) v roce 1996

Hnízdní společenstvo ptáků usazovacích nádrží a skládky TKO v Karviné-Dolech (Ostravská pánev) v letech 1988–1989

Hnízdní společenstva ptáků Heřmanického rybníka a nejbližšího okolí (Ostravská pánev) v letech 1988–1989

Společenstva vodních a mokřadních nepěvců poddolovaného území v Darkově (Ostravská pánev) v letech 1995–2003

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2010

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 20: pozorování v roce 2010

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 21: pozorování v roce 2011

Noční záznamy křepelky polní (Coturnix coturnix) z intravilánu Moravské Ostravy

Prokázané hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v okrese Karviná

Hnízdní výskyt budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v moravské části Javorníků v roce 2010

Velikost rodin morčáka velkého (Mergus merganser) s nejmladšími mláďaty na severní Moravě a ve Slezsku

Slezská ornitologická společnost

Obsah č. 26/2011

Úvodem

Ptáci zemědělsky využívaného území bez porostů dřevin v Ostravské pánvi

Mimohnízdní společenstvo ptáků lužního lesa PR Polanský les (CHKO Poodří) v období 1978/79 a 1979/80

Hnízdní společenstvo ptáků lužního lesa Bažantula (CHKO Poodří) v roce 1997

Hnízdní společenstvo ptáků listnatých a smíšených lesů jihovýchodní části Nízkého Jeseníku v roce 1996

Hnízdní společenstvo ptáků PR Suchá Dora v Nízkém Jeseníku v roce 1997

Hnízdní společenstvo ptáků bývalého vojenského cvičiště v Nízkém Jeseníku v letech 1997 a 2001

Hnízdní společenstvo vodních a mokřadních nepěvců na rybnících ve Studénce (CHKO Poodří) v roce 1996

Společenstva vodních a mokřadních nepěvců na rybnících ve Studénce (CHKO Poodří) v letech 1995–2005

Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině dubna 2008–2010

Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině října 2008–2010

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2009

Zimní výskyty hus (Anser spp.) v nivě řeky Odry mezi Ostravou a Raciborzem v letech 2001–2011

Hnízdní populace morčáka velkého (Mergus merganser) na dolních tocích řek Opavy, Ostravice a Olzy a horním toku řeky Odry v roce 2010

Výskyt částečných albínů kosa černého (Turdus merula) v západní části Ostravy-Poruby a blízkém okolí v letech 1995–2010

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 19: pozorování v roce 2009

Červnový výskyt bernešky bělolící (Branta leucopsis) ve Slezsku

Popis neúspěšných útoků sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v PP Hraniční meandry Odry

Částeční albíni kosa černého (Turdus merula) v Bohumíně v letech 2006–2011

Pravděpodobná predace hnízd jiřičky obecné (Delichon urbicum) strakapoudem velkým (Dendrocopos major) a kunou lesní (Martes martes)

Neobvyklé zjištění krutihlava obecného (Jynx torquilla) na hnízdě s mláďaty sýkory koňadry (Parus major)

Záchrana potáplice severní (Gavia arctica) na Vrbickém jezeře v Bohumíně a doporučení pro podobné případy

Alfred Kubenka osmdesátiletý

Komentář ke knize Pôvod a význam vedeckých mien vtákov: prekladový, výkladový a etymologický slovník vedeckých mien vtákov: diel I. a II.

Slezská ornitologická společnost

Poodří 1/2010

Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník – ornitologický ráj mezi Ostravou, Bohumínem a Rychvaldem

Zeměpisné názvy v EVL Heřmanický rybník

Historie rybníků v EVL Heřmanický rybník aneb co lze vyčíst z archiválií a starých map

Heřmanský stav a okolí – trocha historie a vzpomínek

Několik vzpomínek

Ochranářské úsilí o zachování přírodních hodnot EVL Heřmanický rybník

Nejpalčivější problémy ochrany přírody v EVL Heřmanický rybník

Vody ostravské…

Vyšší houby (makromycety) EVL Heřmanický rybník

Pozoruhodné stromy na území EVL Heřmanický rybník

Zooplankton Heřmanického rybníka

Vážky (Odonata) EVL Heřmanický rybník

Motýli (Lepidoptera) EVL Heřmanický rybník

Rovnokřídlí (Orthoptera) EVL Heřmanický rybník

Vodní měkkýši (Mollusca) EVL Heřmanický rybník – živočichové indikující kvalitu biotopů

Suchozemští plži (Gastropoda) EVL Heřmanický rybník

Ryby (Actinopterygii) EVL Heřmanický rybník

Obojživelníci (Amphibia) EVL Heřmanický rybník

Čolek velký (Triturus cristatus) – předmět ochrany EVL Heřmanický rybník

Plazi (Reptilia) EVL Heřmanický rybník

Ptactvo EVL Heřmanický rybník – vlajková skupina živočichů z hlediska zdejší ochrany přírody

Ochranářsky nejvýznamnější ptáci EVL Heřmanický rybník

Projekt CES na Heřmanickém rybníku

Savci (Mammalia) EVL Heřmanický rybník

Seznam taxonů živočichů EVL Heřmanický rybník

Obsah č. 25/2009

Úvodem

Ptáci jižní části Nízkého Jeseníku

Inventarizační průzkum a komentář k ochranářsky významným druhům Národní přírodní rezervace Mionší

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2008

Ornitologické zajímavosti v povodí řeky Morávky

Zimování ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v údolí Rožnovské Bečvy

Přehled hnízdišť a vývoj hnízdní populace volavky popelavé (Ardea cinerea) v Moravskoslezském kraji

Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2009

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 18: pozorování v roce 2008

Neobvykle zbarvený šat čížka lesního (Carduelis spinus)

Pozorování kachničky hřívnaté (Chenonetta jubata) v PP Hraniční meandry Odry

Třetí pozorování racka velkého (Larus ichthyaetus) v Česku

Nejčasnější a nejpozdnější fenologické údaje o výskytu rybáka obecného (Sterna hirundo) ve Slezsku

Příspěvek k hnízdní bionomii jestřába lesního (Accipiter gentilis)

Výskyt výra velkého (Bubo bubo) v údolí Rožnovské Bečvy

Výskyt želvy bahenní (Emys orbicularis) v Petrovicích u Karviné

Slezská ornitologická společnost

Obsah č. 24/2008

Úvodem

Avifauna nivy dolního toku řeky Opavy v polovině ledna 2004–2008

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2007

Hnízdní populace a bionomie morčáka velkého (Mergus merganser) na dolním toku řeky Odry v letech 2003–2008

Hnízdní populace morčáka velkého (Mergus merganser) na dolním toku řeky Ostravice v roce 2008

Hnízdní populace racka chechtavého (Larus ridibundus) v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší v roce 2008

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 17: pozorování v roce 2007

Historické údaje z Čech, Moravy a Slezska a recentní výskyt pelikána bílého (Pelecanus onocrotalus) v Moravské bráně a Ostravské pánvi v listopadu 2008

Výskyty pižmovky velké (Cairina moschata) na území města Ostravy v zimách 2005 a 2007

Prosincový výskyt čírky modré (Anas querquedula) na řece Odře v roce 2007

Kajka mořská (Somateria mollissima) a další zimní hosté na Hlučínské štěrkovně v zimě 2007/2008

Výskyt orla skalního (Aquila chrysaetos) v Bohumíně v období prosinec 2003 – březen 2004

Výskyt chřástala kropenatého (Porzana porzana) v Bohumíně – Záblatí v prosinci 2007

Pozorování skřivana ouškatého (Eremophila alpestris) v Kravařích v zimě roku 2006

Prokázaná hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) v CHKO Poodří v letech 2005–2006

Hnízdění skřivana lesního (Lullula arborea) v Bohuslavicích v letech 2007 a 2008

Neobvykle zbarvená snůška sýkory koňadry (Parus major)

Nález skokana zeleného (Pelophylax kl. esculenta) s melanistickou duhovkou v Petrovicích u Karviné

Slezská ornitologická společnost

Obsah č. 23/2007

Úvodem

Avifauna Odry a její nivy mezi soutokem s Ostravicí a Olzou v období 11. 12. 2004 – 28. 3. 2005

Avifauna stojatých vod IBA Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině dubna 2005–2007

Avifauna stojatých vod IBA Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině října 2005–2007

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2006

Výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slezsku a na severní a jihovýchodní Moravě v letech 2002–2005

Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v pískovně Nerad v Dolní Lutyni v letech 2005 a 2006

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 16: pozorování v roce 2006

Doplněk k Materiálům k avifauně severní Moravy a Slezska – 15: pozorování v roce 2005

První výskyty kachničky karolinské (Aix sponsa) ve Slezsku

Výskyty chřástala malého (Porzana parva) v hnízdní době v EVL Heřmanický rybník

Druhé pozorování lindušky vodní (Anthus petrosus) v České republice

Pozorování ťuhýka menšího (Lanius minor) ve Slezsku v letech 2005 a 2006

Hnízdění rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) v PR Štěpán v roce 2007

Nálezy stromových hnízd kachny divoké (Anas platyrhynchos) ve výšce 7–8 m

Dvě zajímavě umístěná hnízda střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes)

Mimořádně početná snůška sýkory koňadry (Parus major)

Rak říční (Astacus astacus) v potravě káně lesní (Buteo buteo)

Výskyt skokana štíhlého (Rana dalmatina) v Bohumíně

Komentář k nálezu želvy bahenní (Emys orbicularis) v Bohumíně v roce 2007

Příspěvek k potravní ekologii užovky obojkové (Natrix natrix)

Kantoři se také střílejí aneb krátké ohlédnutí za působením Karla Hudce ve Slezsku

Vzpomínka na Františka Petříka

Slezská ornitologická společnost

Obsah č. 22/2006

Úvodem

Organizační řád Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě

Avifauna Odry a její nivy mezi soutokem s Ostravicí a Olzou v období 15. 11. 2003 – 13. 3. 2004

Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2005

Výskyt kormorána malého v Ostravské pánvi v období listopad 2005 – květen 2006

Příspěvek k hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus) na Heřmanickém rybníku v roce 2002

Hnízdní populace rybáka obecného (Sterna hirundo) v Ostravě – Koblově v letech 1998–2003

Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v PP Hraniční meandry Odry v letech 2005 a 2006

Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 15: pozorování v roce 2005

Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2005

Hnízdění ostříže lesního (Falco subbuteo) na stožáru el. vedení

Hnízdění lejska šedého (Muscicapa striata) v ešusu

Pozorování bernešky bělolící (Branta leucopsis) na Darkovském moři

Výskyt husice egyptské (Alopochen aegyptiacus) v Ostravské pánvi v roce 2006

Výskyt kachničky hřivnaté (Chenonetta jubata) ve Slezsku

První pozorování rybáka severního (Sterna sandvicensis) ve Slezsku

Pozorování mandelíka hajního (Coracias garrulus) v hnízdní době na Karvinsku

Schmidtův seznam ptáků a dalších obratlovců Čech – zpřesnění a opravy

Ptačí příběh zvaný Viktor

Slezská ornitologická společnost