Zakázky

2019

Zoologický průzkum ovocného sadu v Nové Horce

Objednatel: Project Work

Na konci července jsme uskutečnili orientační průzkum páchníka hnědého a obratlovců v ovocném sadu na území města Studénky (okres Nový Jičín). Ze zvláště chráněných druhů byli zjištěni ještěrka obecná, lejsek šedý a pět druhů netopýrů. Součástí zprávy jsou doporučení k minimalizaci vlivu kácení stromů na faunu.

2018

Předběžný zoologický průzkum sportovního areálu Dubina v Pstruží

Objednatel: Karel Kowalik

V druhé polovině července jsme uskutečnili orientační průzkum obratlovců ve starém malém porostu dubů ohroženém nešetrným záměrem výstavby sportovního areálu Dubina v Pstruží (okres Frýdek-Místek) a podporujeme snahu objednatele o jeho ochranu před plánovaným kácením.

Zoologický průzkum rVKP Alej podél ul. Bartovická v Ostravě-Bartovicích

Objednatel: Staturární město Ostrava

Od dubna do srpna jsme se zabývali entomologickým, ornitologickým a chiropterologickým posouzením aleje určené k vykácení v Ostravě-Bartovicích. Součástí zprávy bylo vyhodnocení výskytu především ochranářsky významných druhů včetně doporučení minimalizující či kompenzující dopad kácení na předmětné živočišné skupiny.

Ornitologický průzkum rákosin přírodních rezervací Bartošovický luh, Rákosina a Rezavka v CHKO Poodří

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Od března do července jsme zkoumali avifaunu tří plošně významných rákosin na území CHKO. Výstupy poslouží Správě CHKO jako podklad pro plánované revitalizace předmětných lokalit. Zveřejněny jsou ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava) č. 33/2018.