Sýček obecný ještě v Moravskoslezském kraji nevymřel

Představovat sýčka obecného (Athene noctua) ornitologické, ale i široké veřejnosti by byla zbytečná ztráta času, jelikož tato malá sovička je v povědomí nás všech od doby, kdy jsme se učili vyjmenovaná slova po s. Možná právě proto někteří čtenáři vidí potenciálního sýčka v každé druhé sově, kterou zahlédnou nebo uslyší. Kéž by to byla pravda.

V dnešní době totiž sýček obecný patří mezi kriticky ohrožené druhy ptáků a každé jeho pozorování je výjimečným zážitkem. Pravděpodobně za pět minut dvanáct jsme si to uvědomili. Díky odborníkům z řad ČSO a jejich praktické ochraně začala pomalu prosperovat jeho populace v severozápadních Čechách. Na jiných místech takové štěstí nemáme. V roce 2015 zkontrolovali Martin Mandák a Patrik Molitor v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Ostrava-město a Opava přes 260 lokalit a zjištěni byli pouze dva sýčci. V roce 2016 už žádný, přestože byly na místech výskytu vyvěšeny hnízdní budky.

Severomoravští ornitologové pravidelně vytipované lokality kontrolují, ale bez kladného výsledku. Naděje však svitla letos. Zcela náhodou při debatě s jedním provozovatelem usedlosti zaznělo, že na něm viděl dvě malé sovy. Samozřejmě ornitologům proběhla myšlenka, že se pravděpodobně jedná např. o kalousa ušatého (Asio otus), který se na podobných místech rovněž zdržuje. Přesto se v srpnu Patrik Molitor a Jarek Kubenka na statek vypravili a nestačili se divit vlastním očním. Na usedlosti nalezli hromadu velikostně odpovídajících vývržků a vypelichaná pírka sýčka obecného. Samotné jedince však neviděli.

 V období babího léta se na usedlost po dohodě s provozovatelem opět vydali s nadějí jeho výskyt prokázat. Tentokráte také ve společnosti Emila Morava. Při opětovném hledání vývržků nic netušícím ornitologům seděl sýček obecný přímo nad jejich hlavami. Všimli si ho, až odletěl na střechu další budovy. Po chvíli hledání pak nastal ten očekávaný okamžik, kdy si ho zmínění aktéři prohlédli v dalekohledu s nočním viděním. Přestože se jednalo o malý ornitologický zázrak, sýčka jsme zbytečně dlouho nerušili.
Nyní nastává ta chvíle, kdy je nutné provést veškeré kroky k jeho ochraně. Ještě v průběhu podzimu máme v plánu po dohodě s majitelem vyvěsit odpovídající a dobře zabezpečené budky. Rovněž rozběhneme i jednání s AOPK, která letos vypracovala pro sýčka obecného záchranný program. Naším cílem je maximálně zabezpečit ochranu a podpořit potenciální hnízdění druhu. S velkým očekáváním poté budeme čekat na jaro a doufat, že po dlouhé době dojde k zahnízdění a vyvedení mláďat na samotném severovýchodě naší republiky. Držme sýčkovi palce, ať přežije zimu a veškeré nástrahy, které ho v jeho životě provázejí.