Marie Hánová a Paweł Czyž: Ochrana hnízd čejky chocholaté na Karvinsku

Foto: Marie Hánová a Emil Morav

 Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) jako většina bahňáků hnízdí na zemi. Pro hnízdění u nás v dnešní době využívá především ornou půdu. To se jí často stává osudným, mnoho snůšek je totiž zničeno během provádění polních prací v hnízdní sezoně. Jednou z možností podpory úspěšného vyhnízdění je přímé vyhledání a ochrana hnízd.  

Podobně jako minulý rok zorganizoval Paweł Czyž v období od dubna do května vyhledávání hnízd, do kterého se mohl zapojit každý, kdo měl chuť a čas s hledáním pomoct. Lokality čejčích hnízdišť, na kterých bylo možné zajistit ochranu, byly především zemědělské pozemky v katastrálním území Dolní Lutyně, Věřňovice a Rychvald.

Samotné vyhledávání probíhalo většinou ve skupince dvou a více lidí. Hnízda jsme hledali hlavně na oraništi, kde hrozí největší nebezpečí zničení snůšky během předseťové přípravy půdy. Povláčené lokality byly vynechány, stejně jako velmi podmáčená místa, kde nebylo možné se zemědělskou technikou projet. Na nich byla hnízda v bezpečí.

Ideálně z vyvýšeného místa jsme vytipovanou lokalitu nejprve důkladně zkontrolovali dalekohledem a snažili jsme se nalézt co nejvíce sedících čejek, které vykazovaly známky hnízdění (ne vždy bylo vyvýšené místo dostupné, proto na jedné lokalitě byla například jedna z hledaček vyzvednuta ve lžíci teleskopického manipulátoru nad okolní terén). Aby to nebylo tak jednoduché, ne vždy sedící čejka znamenala hnízdo. Podobný postoj jako inkubující pták v hnízdní kotlince mají někdy také jen odpočívající jedinci či z pohledu pozorovatele ptáci krytí hroudou poorané půdy. Proto vyhledání skutečně inkubující čejky chocholaté vyžadovalo určitý čas zahrnující pozorování chování konkrétního jedince. Po nalezení a přesném zapamatování polohy inkubujícího jedince se první část skupinky vydala hnízdo hledat a druhá ji přitom navigovala. Ve směru orané brázdy jsme nalezené hnízdo označili dvěma rákosovými tyčemi cca 2 m na každou stranu od hnízda. Po označení jsme se od místa co nejrychleji vzdálili, aby se ptáci mohli k hnízdu vrátit.

Do vyhledávání se zapojilo osm dobrovolníků a jeden traktorista. Skupině se podařilo nalézt a označit 16 hnízd, v kterých se nacházelo celkem 60 vajec. Všem zúčastněným hledačům děkujeme.