Příkladný přístup Města Třince k ochraně rorýsů a jiřiček

V letošním roce jsme pro třinecký odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPaZ) mapovali rozšíření a početnost rorýsa obecného (Apus apus), jiřičky obecné (Delichon urbicum) a okrajově i dalších synantropních druhů ptáků ve třech částech Třince (pracovně se jednalo o staré Lyžbice, Sosnu a centrum u autobusového nádraží). Celkem se nám podařilo zjistit více než 450 párů rorýsa obecného a 118 párů jiřičky obecné; z ostatních ochranářsky významných druhů stojí za zmínku zjištění hnízdění kavky obecné (Corvus monedula) na jednom panelovém domě a hnízdění lejska šedého (Muscicapa striata) na třech starších bytových domech.

Mapování hnízdišť rorýsa obecného a jiřičky obecné bude v Třinci pokračovat zřejmě i v dalším roce. Výsledky, které pomohou k ochraně místních populací synantropních ptáků, budou následně shrnuty v některém čísle našeho zpravodaje Acrocephalus (Ostrava).

Již nyní však stojí za zmínku příkladný postoj některých obyvatel Třince. Na jednom bytovém domě dlouhodobě „pečuje“ až o 15 hnízdících párů rorýsa obecného nájemnice jednoho z bytů paní Supíková, která již dříve ve spolupráci s OŽPaZ zajistila zabezpečení okapových žlabů krycími mřížkami, aby v nich nedocházelo k úhynu těchto ptáků. Po naší letošní kontrole půdního prostoru se náročné „brigády“ v podobě úklidu a úpravy hnízdišť mezi pozednicemi a okraji střechy domu, která má zamezit úhynu rorýsů v prostoru půdy mimo pozednicový prostor, ujaly rovnou paní Fojciková a Ručková z OPŽPaZ. Za roky praxe a spolupráce s úředníky měst Moravskoslezského kraje jsme se s tak vlídným přístupem ještě nesetkali. Všechny zmíněné dámy mají za stále vzácnější kladný přístup k synantropním ptákům náš obdiv a jsou příkladem i pro ostatní!