Právě si prohlížíte Jeseníky vydaly své ptačí klenoty

Jeseníky vydaly své ptačí klenoty

Víkendová přírodovědná exkurze do Jeseníků v termínu 26.–28. 4. 2024, konaná k 50. výročí Slezské ornitologické společnosti, naplnila očekávání 21 účastníků, i když hned první večer příroda poškádlila jejich trpělivost. Večerní vycházka do okolí Rejvízu totiž nepřinesla očekávané pozorování sov ani sluky lesní. Hned další den si milovníci přírody vše vynahradili. Skupina jdoucí do NPR Praděd pozorovala často na krátkou vzdálenost tak zajímavé druhy, jakými jsou kos horský, linduška horská či bělořit šedý. Druhá skupina, která zůstala v okolí Rejvízu, měla štěstí hlavně na pozorování dravců: sokola stěhovavého, orla mořského či luňáka červeného, krátce byl spatřen také datlík tříprstý. Druhá večerní vycházka pro ty, kteří si uchovali ještě zbytky energie, slavila nesrovnatelně větší úspěch než ta první. Hned v úvodu přiletěla výpravu opakovaně přivítat sluka lesní a ti nejvytrvalejší měli později možnost slyšet tajemné houkání dvou sýců rousných. Pohodová vycházka třetího dne směřovala k Velkému Mechovému jezírku. Očekávané pozorování jeřábů popelavých se sice omezilo jen na hlasové projevy, ale nejrůznější lesní drobotina, typická zejména pro smrkové porosty, provázela výpravu po celou dobu. V závěru si ještě mohli zájemci prohlédnout čolky horské z malé tůně nedaleko Rejvízu. Jednomu z účastníků se podařilo vyfotit i ikonické kulíšky nejmenší, kteří byli aktivní i za bílého slunečného dne. Po celou dobu exkurze provázel účastníky zoolog chráněné krajinné oblasti Jeseníky Daniel Křenek, který účastníky seznamoval s mnohými aspekty ochrany přírody Jeseníků. Své vyprávění dokázal prokládat řadou osobních vzpomínek na zajímavá pozorování a poutavé příhody z terénu, a tak si snadno získal pozornost posluchačů. V závěru pobytu se účastníci shodli na tom, že by uvítali, kdyby se podobná akce konala každoročně.
Foto: Karel Návrat, Adam Wilczek, Lucie Ďurišová