Ornitologický kroužek

Přírodovědný zájmový kroužek Slezské ornitologické společnosti vede erudovaný pedagog a zároveň člen pobočky Mgr. Emil Morav ve spolupráci se ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou. Kroužek není zaměřen pouze na ptactvo, jeho výzkum a ochranu, ale i na poznávání přírody jako celku. Důraz je kladen zejména na terénní a praktickou část biologie. Aktuálně má kroužek 20 členů z řad žáků především 1. stupně ZŠ. Jádro činnosti představují terénní vycházky zejména do CHKO Poodří. Pozorování přírody a edukativní činnosti jsou doplněny řadou kvízů, soutěží a her.

V případě zájmu o navštěvování ornitologického kroužku se obracejte na e-mail emil.morav@seznam.cz.