Rekordní počet vyvedených mláďat motáka lužního na Opavsku v roce 2020

Podzim je časem ptačí migrace, ale také dobou sumarizace výsledků z uplynulé hnízdní sezony. Mnohdy otravné sezení u počítače mohou aspoň trochu zpříjemnit dosažené výsledky terénního úsilí. Když skupina ornitologů, která se pravidelně věnuje monitoringu a ochraně hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku, dala své výsledky z letošní hnízdní sezony dohromady, příjemně je překvapil nejen výsledek celkového počtu hnízdících párů, ale hlavně celkový počet vyvedených mláďat – 87! Z celkového výsledku jsme bohužel museli odečíst dvě mláďata po predaci pravděpodobně liškou obecnou, na druhou stranu, pokud bychom k němu přičetli mláďata z hnízd, která jsme bohužel z časových důvodů nedohledali, nebude příliš troufalé tvrdit, že počet mláďat z letošního roku překročil magickou 100.

Pro zemědělskou oblast okolo města Opavy se jedná o rekordní počet. Rádi bychom si za to připsali zásluhy, ale paradoxně i přes týdny strávené v terénu nemůžeme. Na tak vysoké úspěšnosti hnízdění se v letošním roce nepodílela výraznou měrou stavba ohrádek kolem hnízd, ale odklad žní vlivem nepřízně počasí. Sklizeň pšenice na Opavsku začíná obvykle kolem půlky července, letos začala o přibližně dva týdny později. Zároveň byla většina mláďat v půlce července již značně vyspělá a mnohdy před námi z hnízda už vyletovala. Zásluhy ale můžeme připsat Martinu Miškovskému a Romanu Pechníkovi za počet dohledaných hnízd. Tato dvojice jich nalezla rovných 20.

 

Vzhledem k vysokému počtu nalezených hnízd jsme letos oslovili několik aktivních kolegů-kroužkovatelů, aby mláďata okroužkovala. Nejen, že jsme jim udělali radost, ale hlavně je okroužkováno 34 mláďat, o kterých bychom mohli později získat zpětnou vazbu. Ve dvou případech jsme také zkusili odchytit dospělé ptáky. Vždy však s maximální ohleduplností k probíhajícímu hnízdění a vlastníkům pozemku. V jednom případě jsme odchytili samce a samci, ve druhém samce, zatímco samice využila odchytovou tyč o průměru několika málo centimetrů jako posed u hnízda.

Jsme rádi, že se nám s postupem času daří navazovat kontakty s místními zemědělci, kteří mají pro ochranu motáka lužního pochopení a vidí v něm pomocníka při boji s hraboši. Je nutné si však uvědomit, že veškerá aktivní ochrana by nemohla probíhat bez lidí, kteří se na úkor svého volného času, povinností pracovního a osobního života druhu věnují. Chtěl bych proto poděkovat svým kolegům, jmenovitě Dušanu Boucnému, Martinu Miškovskému a Romanu Pechníkovi za veškerý čas, jenž druhu na Opavsku obětují. V letošním roce byla naše snaha podpořena programem Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity v rámci projektu Praktická ochrana hnízd silně ohroženého motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku. O dalších faktech úspěšné letošní sezony se budete moci dočíst v dalším čísle pobočkového ornitologického časopisu Acrocephalus (Ostrava).