Právě si prohlížíte Magická 100 účastníků Vítání ptačího zpěvu v Ostravě-Koblově byla překonána

Magická 100 účastníků Vítání ptačího zpěvu v Ostravě-Koblově byla překonána

Možná příjemné počasí, možná chuť vyrazit na víkendový výlet a možná i jiné důvody, ale určitě zájem o ptáky přilákal v sobotu 4. 5. 2024 do Ostravy-Koblova více jak 100 účastníků. V 9.00 hod. uvítal všechny přítomné předseda SOS Patrik Molitor společně se členem SOS panem Michalem Drnovským, který kvůli pořádané akce vážil cestu až z daleké Prahy.

Po krátké procházce kolem koblovských bývalých štěrkoven, u kterých se účastníci mj. přesvědčili, že slavík obecný zpívá i ve dne, nikoliv jen v noci, čekal na početnou skupinu na kroužkovacím stanovišti místopředseda pobočky pan Jaroslav Kubenka.

Na rozdíl od podzimního festivalu, kdy pouze s velkým úsilím stíháme vytahovat ptáky ze sítí, je jarní ukázka z pochopitelných důvodů na počet druhů i množství odchycených jedinců skromnější. Ptáci hnízdí a zároveň hnízdící druhy chycené do sítí ihned po okroužkování pouštíme, abychom neohrozili průběh hnízdění. Přesto nejen u dětí, ale i u dospělých bylo vidět nadšení v očích, když na nepatrnou vzdálenost spatřili sýkoru koňadru i s. modřinku, brhlíka lesního, pěnici černohlavou, budníčka menšího či již v předešlých letech kroužkovanou pěvušku modrou. Snad největší údiv vzbudil překrásný jarní šat „obyčejného“ špačka obecného

Po téměř 90minutovém povídání o ptácích si účastnící rozebrali veškeré časopisy a materiály od České společnosti ornitologické, za které děkujeme. Děkujeme i členu SOS panu Kristiánovi Kornerovi za pomoc s přípravou akce, panu Michalovi Drnovskému za poskytnutí většiny fotografií a všem přítomným za nebývalou účast.