Rorýs obecný

(Apus apus)

____________________

Pobočkový pták

roku 2023

Pomozte zmapovat nová či ověřit známá hnízdiště druhu za účelem jejich ochrany v zástavbě Moravskoslezského kraje a okresu Vsetín.

Rorýs obecný je navíc deštníkovým druhem pro ochranu dalších přehlížených synantropních druhů ptáků a také netopýrů.

Metodika mapování hnízdišť

Mapovatel si zvolí:

metodu plošného mapování

metodu ověřování známých hnízdišť z let 2010–2011

 • časově náročnější metoda
 • přesně vymezené území mapovatel zašle na e-mail sos.cso@seznam.cz
 • koordinátoři uvedou zájmovou oblast do zveřejněného přehledu mapovaných lokalit (zabrání se tak duplicitě) 
 • přesně vymezené území mapovatel zašle na e-mail sos.cso@seznam.cz
 • koordinátoři uvedou zájmovou oblast do zveřejněného přehledu mapovaných lokalit (zabrání se tak duplicitě)
 • mapovatel od koordinátorů obdrží vygenerovanou mapu se známými hnízdišti, jejichž stav ověří v terénu

Poté při pomalé chůzi (max. 2 km/hod.) s krátkými přestávkami bude sledovat hnízdní aktivitu druhu a zapisovat si základní údaje.

Termín:

15. 6. ‒ 15. (20.) 7. 2023

lze mapovat od poloviny května do konce července

frekvence hnízdní aktivity zejména na menších hnízdištích je však výrazně nižší, a tudíž časově náročnější

Denní doba:

ideálně 8‒12 hod. a období max. 1,5 hod. před setměním, a to vždy za teplého a bezesrážkového počasí

Sledované údaje:

Datum pozorování

Ulice

č. p.

Kategorie hnízdění

Relativní početnost

Umístění hnízdiště

lze jednoduše zjistit na www.mapy.cz

lze jednoduše zjistit na www.mapy.cz

2 … pravděpodobné = nalétnutí (či naletování) do blízkosti hnízdiště 

3 … prokázané = zalétnutí nebo vylétnutí jedinců do/z hnízdiště

1 … 1 pár

2 … 2‒5 párů

3 … 6‒10 párů

4 … > 10 párů

A … atiková římsa

P … podstřešní ventilační otvor(y)

S … spížní ventilační otvor(y)

D … díra(y) v zateplení

B … budka(y)

J … jiné stanoviště (uvést slovně)

Poznámky ke sledovaným údajům:

 • kategorie hnízdění: uvede se jen průkaznější kategorie na č. p., tzn. neuvádět 2 i 3 na jednom č. p. (kategorii možné hnízdění neuvádět!)
 • relativní početnost: u kategorií 2‒4 se jedná vždy o kvalifikovaný odhad na základě počtu zjištěných hnízdišť + dalších vhodných míst ke hnízdění
 • umístění hnízdiště:

Ukázka odevzdaného výsledku:

Datum pozorování

Ulice

č. p.

Kategorie hnízdění

Relativní početnost

Umístění hnízdiště

22. 6. 2023

Osvobození

259

3

1

S

Odevzdávání výsledků:

 • do 30. 9. 2023
 • vyplněný elektronický formulář (formulář lze vyplnit od 1. 5. do 30. 9. 2023)
 • vyplněná tabulka (vyplněnou tabulku prosím zaslat do 30. 9. 2023 na e-mail sos.cso@seznam.cz)

Přehled mapovaných lokalit:

 • Bohumín – Nový Bohumín
 • Bohumín-Záblatí
 • Bruntál
 • Brušperk
 • Bystřice nad Olší
 • Dolní Benešov
 • Frýdek-Místek
 • Frýdlant nad Ostravicí
 • Karviná-Darkov
 • Karviná-Fryštát
 • Klimkovice
 • Mezina
 • Moravský Kočov
 • Nový Jičín
 • Opava
 • Ostrava-Dubina
 • Ostrava – Polanka nad Odrou
 • Ostrava-Vítkovice
 • Ostrava-Poruba
 • Rychvald
 • Staré Město u Bruntálu
 • Vítkov
 • Vítkov-Klokočov
 • Valšov

Seznam je průběžně aktualizován.