Sýček pod dohledem pitbullů

V jednom z předchozích příspěvků jsme avizovali, že se nám po dlouhé době podařilo prokázat výskyt sýčka obecného (Athene noctua) v Moravskoslezském kraji (mimo okres Nový Jičín). Prvním krokem k jeho ochraně bylo informovat majitele usedlosti, který k našemu příjemnému překvapení s námi sdílel radost z tohoto objevu.

Ihned jsme s ním dohodli vyvěšení dvou budek ze Záchranné stanice a Domu přírody v Bartošovicích. Kolem vchodu budek jsme ale potřebovali dodělat oplechování zabraňující vniku predátorů, zejména kuně skalní (Martes foina). Majitel nás sice ujišťoval, že kuny se na jeho pozemku rozhodně neobjevují, protože by se o ně „postarali“ jeho tři „mazlíčci“ v podobě dvou pitbullů a jednoho loveckého psa pravidelně hlídkujících na pozemku v průběhu noci. Je nutné přiznat, že při pohledu na „mazlíčky“ tuhne v žilách krev (doufejme i kunám a toulavým kočkám).

Úpravy budek se ujal zkušený „budkař“ pan Jaroslav Kubenka a do 14 dnů bylo oplechování kolem vchodu hotovo. Nelenili jsme a budky ve středu 7. 10. 2020 vyvěsili. K výběru stanoviště nás inspiroval samotný sýček, jelikož podle množství vývržků pravidelně odpočívá ve stodole, kde shodou okolností mají kotec i dva pitbullové. Pod jejich dohledem jsme jednu budku umístili na vnitřní zeď stodoly a druhou na venkovní pilíř.

 

Více než instalace dvou budek je pro výskyt sýčka důležité prostředí, které je pro jeho život na této lokalitě zkrátka ideální. Mozaikovité okolí stodoly poskytuje sýčkovi snad vše. Střídají se partie obhospodařované a udržované s těmi méně, v dalších budovách se chovají zvířata, úkrytových stanovišť je v okolí více než dost. Samozřejmě nám dělají starosti lidské pasti v podobě nezajištěných napajedel pro zvířata, různé roury apod., ale majitel nás uklidňoval, že nic podobného v nejbližším okolí není. Pokud by došlo k zahnízdění sýčka, je také nezbytné v době vyvádění mláďat vyřešit hlídkující psy, protože je naprosto jisté, že nebudou rozlišovat kunu od špatně létajícího mláděte sýčka a nikdo z nás nechce, aby se ocitlo v tlamě psa. Teď ale nezbývá než doufat, že sýček má v okolí partnera/partnerku a přežije zimu.

Závěrem se sluší poděkovat Jarku Kubenkovi, který budky upravil a pověsil, a majiteli usedlosti za jeho vstřícný přístup. Uznejte sami, kdo bandě ornitologů „otravujících“ s vyvěšením budek na soukromém pozemku poskytne ještě druhý žebřík a přivítá je s láhví kvalitního rumu?

 

P. S. Budky jsou ve vodorovné poloze.