Každé vyvedené mládě motáka lužního se počítá

První prázdninový měsíc je pro mnoho lidí spojen se začátkem dovolené, s letními radovánkami a odpočinkem. Na partu ornitologů z Opavska, jmenovitě Dušana Boucného, Martina Miškovského, Patrika Molitora a Romana Pechníka však čeká brzké ranní vstávání, běh v obilí s mobilem u ucha, telefonáty se zemědělci a stavba ohrádek v polích mnohdy za doprovodu komáří společnosti. Zmíněná parta se totiž každoročně snaží nalézt a zachránit hnízda motáka lužního (Circus pygargus) hnízdícího na Opavsku výhradně v pšeničných polích.

Loňská sezona ve znamení přemnožení hraboše polního byla ojedinělá v počtu hnízdících párů, celkově jich bylo min. 45. Letos jsme však měli pochmurné myšlenky, jelikož květnové a červnové přívalové deště se na zdejší populaci mohly negativně projevit. Není to tak dávno, kdy vlivem dešťů zdárně nevyhnízdil v oblasti snad jediný pár. Naštěstí se naše obavy nevyplnily a moták lužní na Opavsku opět úspěšně hnízdí. Populace pravděpodobně nedosáhne loňského čísla, ale určitě se mu bude blížit. Chytřejší budeme až na konci hnízdního období.

 

Každá sezona je něčím specifická, ta letošní je v oblasti ojedinělá termínem začátku žní. Zatímco loni byly žně na určitých místech o této době téměř u konce, letos sotva začaly. A to je pro motáka lužního jenom dobře. Na začátku července jsme totiž u některých hnízd viděli již poletující mláďata. Další nej je v počtu dohledaných hnízd díky úsilí zejména Martina Miškovského a Romana Pechníka. U těch, kde hrozí vysečení nebo jsou vystavena predaci, jsme po dohodě se zemědělci vystavěli ohrádky. Díky podpoře ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity 2020 jsme po vzoru od kolegů z Polska zakoupili plotové dílce, které nám budou sloužit ke stavbě ohrádek i v dalších letech.

Přestože se jedná o časově i fyzicky a koneckonců z důvodu najetých km i ekonomicky náročnou práci, rozhodně má svůj smysl. Nejen že máme vždy výborný pocit z každého zdárně vyvedeného mláděte, ale objevíme i spousty nejrůznějších zajímavostí, na které se můžete těšit v dalších příspěvcích.