Brigáda na hnízdišti vlh pestrých

Přestože i v Moravskoslezském kraji pomalu přibývá míst, kde hnízdí jeden z našich nejbarevnějších druhů ptáků – vlha pestrá (Merops apiaster), stále se nemůže pyšnit početnými koloniemi, které mají např. naši jižní sousedé. V našem kraji se (zatím) vyskytují vlhy pestré na hnízdištích zpravidla v jednotlivých párech nebo nejvýše v řádu několika málo párů pohromadě. K vyhloubení hnízdní nory si vybírají kolmé stěny např. v blízkosti řek, ve starých i aktivních pískovnách či v jiných těžebních prostorech.

Pravděpodobně jedna z nejpočetnějších kolonií tohoto létajícího klenotu se nachází v zaniklé soukromé pískovně uprostřed zemědělské krajiny v okrese Opava. Rozloha malé pískovny je cca 0,02 ha, v níž se nalézalo jen minimum kolmých břehů mnohdy překrytých trsy vegetace. Přesto se za poslední roky populace vlh pestrých začala blížit magické desítce párů. Abychom této hranice dosáhli (a snad ji i překonali), měli jsme na přelomu zimy a jara v plánu stěny pískovny upravit tak, aby více vyhovovaly potřebám vlh. Nicméně deštivé počasí nás stále vedlo k odsouvání termínu úpravy břehů pískovny. Jelikož v druhé dekádě dubna už nebylo času nazbyt, vypravili jsme se i přes rozbahněný terén do pískovny. Místo bagru musely nastoupit rýče v rukou Jaroslava Kubenky a Patrika Molitora pod dohledem zkušeného zahradníka Kristiána Kornera, kterému jsme zavázáni vyjednáním souhlasu úpravy stěn pískovny s vlastníkem pozemku. Na podmáčeném terénu za občasného deště to nebyla zrovna příjemná práce, ale i tak se nám podařilo odstranit vegetaci a zvýšit plochu kolmých stěn po obvodu pískovny.

Návrat vlh pestrých ze svých zimovišť právě začal.