Errata

Ve zpravodajích Acrocephalus (Ostrava) se nacházejí následující chyby, za něž se redakce autorům i čtenářům dodatečně omlouvá.
Opravy a doplňky jsou zvýrazněny tučně. Dříve nepublikovaná errata (formou vložených lístků) jsou zvýrazněna červeně.

31/2016

 • str. 58 (racek bouřní), 64 (orel mořský), 67 (slavík modráček), 70 (racek chechtavý), 72 (strakapoud prostřední), 74 (hýl rudý) a 75 (slípka zelenonohá): k. ú. Vrbice nad Odrou je v okrese KI

28/2013

 • str. 30, odst. 6: má být uvedeno: z roku 2002 (MANDÁK 2006)
 • str. 32: správně má být citace MANDÁK, M. 2008. takto: MANDÁK, M., HALUZÍK, M., HALUZÍKOVÁ, M., HRABEC, J. 2008.
 • str. 53 (kulík říční z Osoblahy): VN V od Velkého Pavlovického ryb. (5772)

26/2011

 • str. 93 (moták pochop a moták lužní z Oder-Dobešova): (6372)

25/2009

 • str. 79 (luňák hnědý a luňák červený z Oder-Kamenky): (6272)
 • str. 80 (orel křiklavý z Oder-Kamenky): (6272)

23/2007

 • str. 53 (čáp bílý z Ropice): chybí datum (prosíme o doplnění M. Bronclíka)

22/2006

 • str. 61 a 63 (holub doupňák, žluna šedá a datel černý z Nové Pláně): Moravskoslezský Kočov-Moravský Kočov (BR)
 • str. 63 (datel černý z Nové Pláně): (BR), v. Měděnec (6070)
 • str. 66 (bělořit šedý z Potštátu-Kovářova): (PR), (6371)

21/2005

 • str. 65 (křepelka polní z Oder): (NJ), (6372)
 • str. 79 (čírka obecná z O.-Polanky): chybí datum (prosíme o doplnění J. Pospíšila)
 • str. 113 (hvízdák eurasijský z Hlinky): (5672/5772)
 • str. 116 (moták pochop ze Slezských Pavlovic): Pavlovický ryb. II (5672)
 • str. 116 (moták pochop z Vražné / Vražné-Hynčic): chybí datum (prosíme o doplnění R. Tomického)
 • str. 116 (moták lužní z Mankovic / Suchdolu n. O.): chybí datum (prosíme o doplnění R. Tomického)
 • str. 116 (moták lužní z Jeseníku n. O. – Hrabětic): 18. 8.
 • str. 135 (čáp černý ze Sedlnice): tento záznam se týká čápa bílého
 • str. 143 (koroptev polní z Ostravy-Poruby): chybí datum (prosíme o doplnění S. Nováka)
 • str. 146 (vodouš rudonohý z Dětmarovic): pravděpodobně mylný záznam (prosíme o kontrolu J. Hartla)
 • str. 164 (hohol severní ze Studénky): chybí datum (prosíme o doplnění D. Křenka)
 • str. 168 (chřástal polní z Halenkova): chybí datum (prosíme o doplnění K. Pavelku)
 • str. 160–180: nemá být uvedeno záhlaví
 • barevná příloha, str. I: chybějí druhé řádky anglických překladů popisků:

Photo 4: … p. 3. Photo by M. Haluzík (23. 6. 2004).
Photo 5: … p. 3. Photo by E. Pernická (4. 8. 2004).
Photo 6: … p. 3. Photo by E. Pernická (16. 8. 2004).

 • barevná příloha, str. V: autorem fotografie č. 27 je P. Novotný

Chyby na str. 160–180 a chybějící řádky v příloze vznikly v tiskárně.