Acrocephalus (Ostrava)

Ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava) vycházejí především původní ornitologické práce, kratší články a záznamy ornitologických pozorování obsahově zaměřené na region severní Moravy a Slezska. Zpravodaj dále publikuje např. zprávy z ornitologických exkurzí pod patronací SOS či osobní zprávy. V menší míře jsou publikovány jiné vertebratologicky zaměřené příspěvky. Za obsah a správnost jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

The Acrocephalus (Ostrava) bulletin features mainly original ornithological papers, short articles, and birdwatching notes concerning Northern Moravia and Silesia region. The bulletin also publishes reports on excursions supported by SOS or personal reports. Other vertebratological reports continue to appear to a lesser extent. The authors are responsible for contents and correctness of their contributions.

Redakční rada / Editorial board:

Mgr. Martin MANDÁK 

RNDr. Patrik MOLITOR 

Mgr. Milan BRONCLÍK 

Zdeněk POLÁŠEK

Kontakt s redakcí / Editors to contact:

Mgr. Martin MANDÁK: m.mandak@tiscali.cz

RNDr. Patrik MOLITOR: patrik.molitor@seznam.cz

Slezská ornitologická společnost: sos.cso@seznam.cz