Hraboši motáky potrápili

Foto: Miloš Holaň

Pokud se dnes chcete někde v přírodě potkat s ptákomily, ptáčkaři či ornitology, musíte se vypravit na lokality známé tím, že je vyhledávají především ptáci táhnoucí do svých zimovišť. Podobné je to i se skupinou zabývající se ochranou hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku. Ano, i oni se dnes kochají množstvím zajímavých druhů při tahu na jih, ale kromě toho již také mohou bilancovat končící sezonu, protože i poslední motáci lužní již zmizeli kdesi v dáli. A jak už to tak bývá, i tato sezona byla úplně jiná než ty předchozí, byť v mnohém podobná.

Po loňské rekordní sezoně bylo i letos již od počátku roku všude patrné, že hraboší populace bude mít opět na průběh hnízdění významný vliv. Na polích, loukách i pastvinách se vyskytovali draví ptáci (a nejen oni) ve velmi sporadických počtech, a pokud se již objevili, brzy odtáhli na příznivější lokality, protože hraboši zmizeli z našich polí a luk stejně rychle, jako se objevili. Na některých tradičních hnízdištích se letos motáci lužní téměř nevyskytovali a počty hnízdících párů spadly na hodnoty v našem regionu dávno překonané. Konečná čísla ale nakonec nebyla až tak tragická. Podařilo se dohledat celkem osm hnízd, na kterých se vylíhlo 28 mláďat. V době hnízdění došlo bohužel ke ztrátám, a to i přesto, že byly postaveny celkem čtyři oplocenky k jejich ochraně. Jednou došlo ke zničení celého hnízda polehnutím porostu, další hnízdo bylo predováno pravděpodobně kočkou domácí, v dalším případě uhynulo nejmladší mládě patrně následkem prochladnutí po větším dešti a jedno mládě zmizelo z hnízda patrně také důsledkem predace. Konečná bilance tedy zní 20 létajících mladých ptáků, kteří nám udělali ohromnou radost a byli skvělou odměnou za naše úsilí a čas věnovaný těmto ušlechtilým dravcům.

Dnes už na tuto sezonu můžeme jen s nostalgií vzpomínat, ale na další se už zase všichni těšíme a jsme zvědavi, co nám přinese. A nezbývá než doufat, že bude opět skvělá.