A zase ten čáp

Čáp bílý (Ciconia ciconia) patří mezi nejznámější a nejoblíbenější druhy ptáků. Nutno dodat, že také mezi nejsledovanější. V on-line databázi ČSO Birds.cz se každoročně objevuje jen z územní působnosti SOS přes 1 000 položek pozorování. Přispívá k tomu i speciálně vytvořený web ČSO – Čapí hnízda, kde pozorovatelé zadávají pravidelné informace o průběhu hnízdění „jejich“ čápů.

Hned po komínech se čapí hnízda nejpočetněji vyskytují na sloupech elektrického vedení. Čápi každý rok hnízdo přistavují. Za několik let může stavba dosáhnout řádově i několika set kg. Během vichřice se tak může stát, že hnízdo spadne. Tento případ se odehrál naštěstí mimo dobu hnízdění v Zábřehu u Dolního Benešova.

Na jaře letošního roku se opět potvrdila věrnost čápů bílých k místu hnízdění. Vybrali si ten samý sloup, kde bylo původní hnízdo. Problémem ale bylo, že čápi začali stavět hnízdo přímo i na drátech elektrického vedení. Díky včasné reakci místních občanů zabezpečili pracovníci firmy ČEZ Distribuce dráty elektrického vedení izolanty, které ochrání nejen samotné čápy, ale zamezí i potenciálním problémům spojených s dodávkou elektrické energie. Velké poděkování tak patří panu Ing. Jaroslavu Lasoňovi (technikovi ekologie výše zmíněné firmy), který celou akci ve velmi krátkém časovém úseku zorganizoval.

Každá mince má ale dvě strany. Ne každý musí mít radost z pozorování čapí rodinky. Je pravdou, že ne vždy se podaří čápům umístit danou větev do hnízda. Pod hnízdem se spadlé větve mohou hromadit. Podobné to je i s kousky potravy při šarvátkách mláďat během krmení. Nehledě na kálení mláďat mimo hnízdo. Je proto na místě poděkovat i majitelům přilehlých pozemků za toleranci čápů během hnízdění. Zároveň je nutno podotknout, že čáp bílý patří mezi zvláště chráněné druhy ptáků a jakékoliv zásahy do jeho hnízdiště je nutné provádět pouze po udělení výjimky místně příslušného orgánu ochrany přírody, jinak hrozí vysoké pokuty ze strany ČIŽP.

Na obecních, ale také soukromých pozemcích se často setkáváme se záměrně umístěnými sloupy s hnízdní podložkou, na které se majitelé snaží čápy přilákat. Zpravidla se jim to z různých příčin moc nedaří. Obecná snaha čápy přilákat však dokazuje, že „čapí nešvary z pohledu člověka“ je řada vlastníků schopna čápovi odpustit, a to je jen dobře. Čáp k moravskoslezské vesnici prostě patří.