Zapojte se také Vy do mapování sovy pálené

Vážení členové a přátelé Slezské ornitologické společnosti,

 

 

chtěl bych touto cestou připomenout pokračující kampaň Pobočkový pták let 2021–2022, jehož cílem je pro tuto dvouletku mapování sovy pálené (Tyto alba) na zájmovém území naší pobočky (Moravskoslezský kraj a okres Vsetín). Po, z hlediska mapování, velmi úspěšném prvním roce, kdy se do kampaně aktivně zapojilo 13 členů, kteří zmapovali úctyhodných 172 lokalit, se na Vás obracím s prosbou, abyste se také nadcházející hnízdní sezonu zapojili do mapování tohoto kriticky ohroženého druhu naší zemědělské krajiny.

 

Poslední Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014–2017 (Šťastný et al. 2021) uvádí, že naprostá většina potvrzených hnízdění probíhá ve vyvěšených budkách, které jsou umístěny především na zemědělských statcích. Proto doporučuji soustředit se právě na tyto lokality. Při mapování je však třeba brát ohled na vlastnická práva majitelů statků. Minulý rok v Moravskoslezském kraji „pálenku“ monitoroval také spolek Tyto, ale letos
mapování provádět nebude. 

 

Mapovatelům doporučuji provést na stanovených lokalitách dvě kontroly: první termín od poloviny března do poloviny dubna, druhý termín od poloviny dubna do poloviny května. Při nedostatku času bych se soustředil na jedinou kontrolu provedenou v měsíci dubnu. Doporučenými metodami jsou: prosté pozorování, pozorování doplněné hlasovou provokací a jako nejprůkaznější a zároveň také časově nejnáročnější je provedení akustického monitoringu (Hertl 2013). Před zahájením mapování mi prosím zašlete seznam lokalit (obcí), které budete mapovat, abychom předešli duplicitě a zbytečnému plýtvání energie jednotlivých mapovatelů. Po skončení mapování vyplňte prosím záznamový arch a zašlete na e-mail Emil.Morav@seznam.czProsím o zaslání formuláře také v případě nulových výsledků, které jsou pro objektivní zhodnocení populace tohoto druhu nepostradatelné.

 

Za čas a energii vloženou do této kampaně všem mapovatelům předem moc děkuji!

 

 

Za výbor SOS Emil Morav – koordinátor kampaně Pobočkový pták let 2021–2022 

 

 

(Foto: Licence Creative Commons)

Napsat komentář