Seminář k ochraně synantropních druhů živočichů v Ostravě

V úterý 21. května 2019 se v multifunkčním sále OA a VOSŠ v Moravské Ostravě uskutečnil vůbec poprvé v Moravskoslezském kraji seminář k ochraně synantropních druhů ptáků a netopýrů. Mezi hlavní body semináře patřila nejen tématika týkající se ochrany těchto živočichů na stavbách, ale také způsoby možných řešení kolizí ptáků s reflexními plochami či vhodné nastavení managementu městské zeleně. Na semináři byli přítomni samotní posuzovatelé, zástupci České inspekce životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a především administrativní pracovníci městských úřadů a samotného Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pro které byl tento seminář přímo určen. Vzhledem k posudkové činnosti naší společnosti děkujeme organizátorům – Lukáši Viktorovi, Evženu Tošenovskému a Jiřímu Šafářovi – za přiblížení problematiky synantropních druhů živočichů i v našem kraji.