Zabezpečená protihluková stěna ve Studénce

Dne 4. dubna letošního roku podala naše organizace upozornění na nezabezpečenou protihlukovou stěnu nacházející se na ul. Oderská u silničního mostu nad železniční tratí ve Studénce, kde v průběhu několika kontrol zjistili členové výboru zvýšenou mortalitu ptáků (na základě nálezů činil její odhad desítky zabitých ptáků ročně). Naše písemná zpráva spolu s fotodokumentací byla Městským úřadem ve Studénce postoupena Městskému úřadu Bílovec, který záležitost předal k řešení Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dne 20. října byla předmětná stěna po konzultaci s výborem opatřena polepem, a místo tak již nepředstavuje pro ptáky žádné vážné riziko.