Zabezpečení sloupů smrti

V říjnu loňského roku jsme vás informovali o „sloupech smrti“ v blízkosti skládky komunálního odpadu v Ostravě-Hrušově, na kterých ročně umíralo několik desítek nejrůznějších ptáků včetně chráněného a mezi širokou veřejností oblíbeného čápa bílého. Po několika urgencích Slezské ornitologické společnosti v čele s Ing. Otakarem Závalským firma ČEZ Distribuce, a. s., v dubnu letošního roku sloupy a část vedení zabezpečila. Děkujeme proto panu Závalskému za čas a úsilí, které případu věnoval i ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí v Ostravě.