Právě si prohlížíte Ochrana hnízda kulíka říčního v činném lomu

Ochrana hnízda kulíka říčního v činném lomu

Jedním z cílů naší pobočky je i praktická ochrana ptáků a jejich prostředí. Krásným příkladem je proto ochrana hnízda kulíka říčního (Charadrius dubius) v činném lomu, kterou zajistil a zároveň velice pěkně zdokumentoval náš člen pan Petr Meca. Panu Petrovi patří veliké poděkování a uznání. Více už v níže uvedeném textu a na fotografiích.

Text a foto: Petr Meca

Již třetím rokem sleduji unikátní faunu a flóru jednoho činného kamenolomu na Bruntálsku, kde probíhá aktivní těžba, tzn. pravidelné odstřely stěn a s tím spojené pojezdy těžké techniky na dně lomu. Jedním z mnoha vzácných obyvatel lomu je drobný bahňák kulík říční (Charadrius dubius), který letos v lomu zahnízdil a úspěšně vyvedl potomstvo. Kulíci si pro umístění hnízda vybrali dno lomu, jehož podklad je z převážné většiny tvořen štěrkem. Dno lomu je také protkáno spoustou menších i větších plytkých tůní s porostem rákosu obecného.

V roce 2022 zahnízdily dva páry kulíka říčního v lomu poprvé, ale hnízdění bylo bohužel neúspěšné. První snůška byla u obou párů zničena pod koly aut. U druhého (náhradního) hnízdění se scénář opakoval s tím, že druhý pár už měl v hnízdě holá, ještě neopeřená mláďata, která zasáhla odlétající suť z odstřelené stěny. Letos jsem tedy oslovil známého, který v lomu jezdí s těžkou technikou, vysvětlil mu daný problém s hnízdy kulíků a navrhl, že hnízda viditelně označím sprejem tak, aby je mohl on a jeho kolegové včas zpozorovat z kabiny stroje a vyhnout se jim. Chlapi souhlasili, já dostal „zelenou“ a mohl jsem se pustit do hledání hnízda a jeho označení. Za slunečného počasí jsem kolem hnízda vyznačil kružnici reflexní oranžové barvy sprejem, který se používá ve stavebnictví a zeměměřičství. 

Metoda značení sprejem se osvědčila. I přes časté pojezdy techniky na dně lomu se řidiči s úspěchem vyhýbali označenému hnízdu, a kulíci tak zdárně vyvedli čtyři mláďata, proto budu se značením pokračovat i v příštích letech.

O postindustriálních stanovištích (jako jsou kamenolomy, pískovny, hliniště, odkaliště po těžbě rud atd.) se obecně ví, že jsou biologicky hodnotná, což platí i v případě tohoto kamenolomu. Na lomových stěnách hnízdí pravidelně výr velký (Bubo bubo), poštolka obecná (Falco tinnunculus) a vážky nad mokřady loví ostříž lesní (Falco subbuteo). Ve větších tůních s porostem rákosu hnízdí chřástal vodní (Rallus aquaticus) a slípka zelenonohá (Gallinula chloropus). Mokřady v lomu jsou domovem i obojživelníků rosničky zelené (Hyla arborea), kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) a čolka obecného (Lissotriton vulgaris). Z hmyzu se vyskytuje celá řada vážek a dokonce se zde vyvíjí i náš největší druh potápníka vodomil černý (Hydrophilus piceus).

.