Seminář a workshop k problematice ochrany synatropních ptáků a netopýrů

Téměř přesně po roce opět proběhl dvoudenní seminář/workshop k výše uvedené problematice, tentokrát pořádaný v Korunní pevnůstce v Olomouci a prostorách ORNIS v Přerově. Semináře se účastnil také člen výboru naší pobočky (M. Mandák). Náplní prvního dne byly prezentace dua Mgr. E. Tošenovský a Dita Weinfurtová, které vyčerpávajícím způsobem obsáhlo prakticky celou problematiku ochrany synantropních druhů netopýrů. Zásadním bodem programu byl praktický workshop, kde účastníci rozdělení do skupin obdrželi příklad budovy s informacemi o dané lokalitě a fotodokumentací. Jejich úkolem bylo zvolení správného postupu posouzení objektu a návrh opatření formou krátké prezentace. Závěrečná část byla věnována exkurzi s ukázkou realizace opatření k zachování netopýřích stanovišť (oživením bylo opět vypouštění netopýrů a také praktické vyzkoušení endoskopu na stromě obsazeném netopýry). Během kratšího druhého dne nastínili E. Tošenovský a Mgr. Lukáš Viktora problematiku ochrany synantropních druhů ptáků. Po teoretické části následovala exkurze zaměřená na ukázky (povedené i ty méně povedenější) kompenzačních opatření k zachování hnízdišť ptáků.