Zajímavá (ne)oběť kočky domácí

Kočka domácí patří mezi nejvýznamnější predátory ptáků. Patrně každý chovatel se někdy setkal s tím, že se mu jeho „miláček“ přišel pochlubit s ptačím úlovkem nebo našel v okolí svého domu ptačí pozůstatky po marném boji. Nejčastější oběti jsou zejména drobné druhy pěvců žijící v blízkosti lidských sídel. Na konci dubna 2022 v Ostravě-Bartovicích však v kočičích spárách neskončil pěvec, ale rovnou chřástal malý (Porzana parva). Je jen o něco málo menší než např. špaček obecný, proto není divu, že kočičí lovec opravdu systematické zařazení nerespektoval. Na celé situaci nebyl zajímavý jen ptačí druh, ale i místo pozorování. Chřástal malý obývá rákosiny s orobincem, zjištěn ve spárách kočky však byl uprostřed zahrad v zastavěné oblasti. Nejbližší rybník se nachází vzdušnou čarou cca 1,2 km daleko, navíc je obecně známo, že domácí kočky nepatří zrovna mezi milovníky vody. Ať tak či onak, nejdůležitější na všem je, že chřástal malý si odnesl jen nepříjemný zážitek, jelikož neutrpěl žádná viditelná zranění a byl po fotodokumentaci ihned vypuštěn zpět do volné přírody. A nejde jen o to, že se jedná o kriticky ohrožený druh české avifauny, jehož populace čítá v ČR jen několik desítek párů.

Za informace o nálezu a fotografie děkujeme panu Karlu Braunnovi.