Sloupy smrti v blízkosti hrušovské skládky

Na základě upozornění Ing. Dušana Boucného zahájila Slezská ornitologická společnost jednání se Skupinou ČEZ ve smyslu výměny či zabezpečení sloupů VN v blízkosti skládky komunálního odpadu v Ostravě-Hrušově. V jejím bezprostředním okolí umírá ročně řada ptáků včetně zvláště chráněného a u široké veřejnosti oblíbeného čápa bílého (Ciconia ciconia). Příčinami úmrtí byl elektrický výboj. V srpnu 2018 proběhla schůzka přímo na místě se zástupci ČEZ a členy SOS. Výsledkem je dohoda na zabezpečení sloupů, která ale vzhledem k nestandardnímu typu konzoly bude nějakou dobu trvat. Snad ta doba bude co nejkratší!