Mapování kriticky ohroženého strnada zahradního na Moravě

V letošním roce byl Českým svazem ochránců přírody podpořen projekt naší společnosti – Mapování kriticky ohroženého strnada zahradního (Emberiza hortulana) na Moravě, který je součástí programu Ochrana biodiverzity 2020. Poslední podrobnější mapovaní druhu v České republice proběhlo naposledy v roce 2015, kdy na celém území bylo zjištěno pouze 75 až 100 zpívajících samců, přičemž stěžejní lokalita výskytu mimo mostecké výsypky byla právě na území zemědělské krajiny SV Moravy a Slezska.

Cílem projektu je zmapovat hnízdní výskyt jednoho z našich nejvzácnějších ptačích druhů na jeho recentních i historických lokalitách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Doplňkově bude prováděn odchyt a kroužkování jedinců, jelikož existuje pouze minimum údajů o věrnosti druhu k danému prostředí, případně bude pořízena nahrávka hlasu. Za projekt zodpovídá Patrik Molitor, který se druhem ve Slezsku zabývá již 15 let. Od roku 2017 oblast navštěvuje také Ondřej Boháč se svými kolegy. Společné výsledky výrazně přispějí k objasnění celkového stavu populace v České republice a nastíní možnosti ochrany druhu minimálně v oblasti zemědělské krajiny zájmového území.

V této době míří terénní část projektu do své závěrečné fáze. Již nyní je však velmi pravděpodobné, že výsledky nedosáhnou hodnoty 36 zpívajících samců strnada zahradního, jak tomu bylo v roce 2015.