Odměna za dobře vykonanou práci

Jak jste už byli dříve informováni, členové SOS ve spolupráci s členkou ČSOP, v předjaří letošního roku částečně odstranili náletové dřeviny z ostrovů štěrkovny v Dolním Benešově. Martin Miškovský, Patrik Molitor a Roman Pechník byli proto jako „na trní“, zda se jejich úsilí vyplatilo. Pozorování racků chechtavých v průběhu jara naznačovalo, že počet hnízdících párů vzrostl. Proto se členové SOS rozhodli 25. 4. 2019 za teplého počasí ověřenou metodikou posčítat počet hnízd racka chechtavého. Před samotným sčítáním se shodli, že odhadem na ostrovech letos hnízdí 400–500 párů racka chechtavého. Už během přibližování ke kolonii však bylo jasné, že tento počet je podhodnocený, což se nakonec i potvrdilo samotným sčítáním. Na velmi zajímavé výsledky se můžete těšit v jednom z příštích čísel našeho ornitologického časopisu Acrocephalus (Ostrava). Nejdůležitější však je, že počet párů racka chechtavého úpravou ostrovů výrazně vzrostl a úsilí členů nebylo marné a přispělo dobré věci.