Ochrana hnízd motáků lužních na Opavsku v roce 2018

Foto: Martin Miškovský

Díky aktivitě Martina Miškovského a Romana Pechníka se podařilo i letos na Opavsku dohledat a ochránit hnízda motáka lužního (Circus pygargus). Členové SOS nalezli celkem 11 hnízd v ozimé pšenici v okolí obcí Brumovice, Milostovice, Stěbořice, Hlavnice, Mladecko, Litultovice, Chvalíkovice a Oldřišov. V hnízdech bylo celkem 38 mláďat, z čehož 28 se dožilo vylétnutí z hnízda. Ve snaze zabránit predaci, která byla opět hlavní příčinou mortality mláďat, postavili členové SOS ohrádky, které přispěly ke zvýšené úspěšnosti hnízdění. Martin Miškovský a Roman Pechník strávili vyhledáváním hnízd a jejich ochranou min. 60 hodin a najezdili přibližně 1 200 km na vlastní náklady. Za jejich úsilí jim patří velké DÍKY.