Právě si prohlížíte Úprava kolmých stěn pro vlhu pestrou

Úprava kolmých stěn pro vlhu pestrou

Poslední březnový den roku 2023 jsme opět zavítali do malé soukromé pískovny, která v posledních letech patří v našem kraji mezi pravidelné hnízdiště vlhy pestré (Merops apiaster). S laskavým svolením vlastníka jsme ve složení Jaroslav Kubenka, Martin Miškovský, Patrik Molitor a Roman Pechník provedli úpravu kolmých stěn. Jelikož je pískovna již několik let nevyužívána, stěny každoročně zarůstají travinami a náletem, proto je jejich pravidelné udržování nezbytné.

Uvědomujeme si, že efektivnější by bylo upravit stěny pomocí malého bagru, ale vzhledem k přístupu do pískovny, který vede přes soukromé pozemky a jejím malým rozměrům nám nezbývá než se chopit ručního nářadí. I tak jsme pomocí rýčů a kopaček aspoň malým dílem přispěli k zatraktivnění hnízdiště pro daný druh.

Nemohli jsme si nevšimnout, že v těsné blízkosti nor již byly zapíchány větve, které mají vlhám pestrým sloužit jako posedy a dychtivým fotografům umožnit pořízení lepšího snímku. Dovolujeme si upozornit, že ani majitel pozemku si není vědom, že by k této činnosti dal někomu souhlas. Rádi bychom tímto apelovali na všechny zájemce o fotografování, aby nejen zohlednili riziko možného rušení vlhy pestré, jakožto silně ohroženého druhu, na hnízdišti, ale respektovali také vlastnické právo a korektní vztahy, které jsme s majitelem navázali. Děkujeme.