Právě si prohlížíte Pozvánka na podzimní členskou schůzi

Pozvánka na podzimní členskou schůzi

V sobotu 18. 11. 2023 od 9.00 hod. si dovolujeme pozvat všechny členy naší pobočky a zájemce o avifaunu severní Moravy a Slezska na podzimní schůzi, která se tradičně uskuteční v přednáškovém sále Ostravského muzea.

Přednášku tentokráte připravuje náš jednatel E. Morav na téma Hnízdění výrečka malého na Bruntálsku. Cílem přednášky bude seznámit všechny přítomné s bližším průběhem hnízdění výrečka malého v roce 2022 v kulturní krajině Bruntálska.

Následovat bude volba pobočkového ptáka SOS pro rok 2024 ze zaslaných návrhů z řad členské základny. Vzhledem k tomu, že se v rámci mapování chceme věnovat ochranářsky významnému druhu, musí být všechny navržené druhy uvedené v červeném seznamu ptáků ČR v kategorii kriticky ohrožený až zranitelný.

Rámcově seznámíme všechny účastníky také s výsledky mapovaní pobočkového ptáka roku 2023 – rorýsa obecného. Podrobnější zpracování výsledků totiž zabere delší časový úsek. Nicméně již teď děkujeme všem mapovatelům, kteří věnovali svůj čas a značné úsilí jeho mapování v zástavbě Ms kraje.

Mezi každoroční body schůze budou patřit také informace o zakázkové činnosti naší pobočky v roce 2023, činnosti přírodovědného kroužku pro děti, osvětových akcích naší pobočky aj. včetně vystoupení zástupce výboru či kanceláře ČSO.

Jako obvykle budou na programu příspěvky z řad členů a milovníků ptactva. Jejich téma a přibližný časový rozsah nám prosím zasílejte předem na sos.cso@seznam.cz.

Těšíme se na hojnou účast.