Jarní členská schůze 2020

Předposlední únorovou sobotu roku 2020 se v prostorách Ostravského muzea uskutečnilo tradiční jarní setkání členů pobočky a milovníků ptactva nejen našeho kraje. V úvodu programu schůze 40 členů pobočky jednohlasně zvolilo v rámci doplňujících voleb do výboru SOS na pozici jednatele Mgr. Emila Morava, jehož náplní práce v pobočce bude především vzbudit zájem o ptactvo a přírodu u naší nejmladší generace. M. Mandák seznámil členy s výsledkem hospodaření pobočky za rok 2019 a s rostoucí členskou základnou pobočky ‒ aktuálně máme 110 řádných členů. P. Molitor představil nové číslo zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) a poděkoval všem autorům příspěvků a redakční radě za náročnou přípravu časopisu včetně recenzního řízení. Další pasáž schůze se zabývala mapováním „kontroverzního“ pobočkového ptáka let 2019 a 2020 – straky obecné ‒ a letošním sčítáním labutě velké o prvním červnovém víkendu, kdy rovněž proběhne identická akce v územní působnosti sousedního MOS. Poté proběhla plnohodnotná diskuze o výkupu mokřadních ploch v k. ú. Bludovice se závěrem, že za stávajících podmínek se pro pobočku jedná o finančně nereálnou záležitost, nehledě na další zajištění organizace a správy pozemků. Závěrem prvního bloku seznámila E. Pleskotová z kanceláře ČSO přítomné o nejdůležitějších činnostech mateřské organizace v uplynulém i budoucím období. Po přestávce odstartoval druhý blok poutavou přednáškou K. Ševčíkové, která se dlouhodobě zabývá nejen bionomií a etologií lejska malého, ale i jeho kroužkováním v Beskydech. Zajímává přednáška navodila u přítomných řadu otázek, na které předsedkyně MOS s přehledem odpovídala. Beskydy byly opět připomenuty i v příspěvku D. Křenka, který seznámil členy s výsledky loňského Beskydského houkání a jeřábkování, pozval je na letošní akci a vyzval je i k mapovaní skorce vodního v Beskydech. Závěrem Ł. Nytra z AOPK zmínil důležitost správného zadávání položek do faunistické databáze ČSO Birds.cz, a to z důvodu následného převodu do databáze ochrany přírody. Neformální, ale neméně hodnotná část schůze následně pokračovala v naplněném salónku jedné ostravské hospody.

Děkujeme přednášejícím a všem zúčastněným členům a hostům. Těšíme se na příště.