Právě si prohlížíte Za tajemstvím přírody Heřmanického rybníka

Za tajemstvím přírody Heřmanického rybníka

Ve čtvrtek 3. srpna 2023 se v podvečerních a večerních hodinách uskutečnila exkurze na Heřmanický rybník v rámci projektu Kam za vtákmi. Cílem přeshraniční spolupráce se slovenskými kolegy je mj. ukázat a seznámit širokou veřejnost s lokalitami oplývajícími bohatými přírodními hodnotami. A Heřmanický rybník bezesporu takovýmto místem je.

Přes nepříliš vlídné počasí projevilo ve všední den o exkurzi zájem 24 osob včetně ředitele Ostravského muzea pana Bc. Filipa Petličky. Už během krátkého úvodu o historii Heřmanického rybníka a jeho přírodovědném významu upoutala všechny přítomné svými vědomostmi nejen o ptácích teprve devítiletá Adélka V. Poté ze stativového dalekohledu účastníci exkurze spatřili mimo potápek roháčů také rybáka bahenního nebo mladé kvakoše noční.

Větrné počasí tentokráte nepřálo odchytům ptáků do nárazových sítí. Zblízka si návštěvníci prohlédli pouze dva rákosníky obecné a samce pěnice černohlavé. Na vlastní oči se však přesvědčili, že určování věku ptáků není jednoduchá záležitost, protože dva kroužkovatelé měli na staří pěnice černohlavé rozdílný názor. Diskuse samozřejmě probíhala v přátelském duchu.

Při západu slunce se zájemci přesunuli pomalým krokem k myslivecké chatě. Poetické naladění však kazily všudypřítomné černé skládky nejrůznějšího materiálu. Noční obyvatelé Heřmanického rybníka však na sebe nenechali dlouho čekat. Už během západu slunce začali poletovat očekáváni netopýři rezaví. Později se objevili také netopýři vodní, n. večerní, n. nejmenší či n. hvízdaví. Díky ultrazvukovému detektoru se účastníci přesvědčili o rozdílných echolokačních signálech jednotlivých druhů netopýrů, které mohli převodem na nižší frekvence i slyšet.

Děkujeme všem zájemcům za jejich účast. Speciální poděkování patří našemu členovi panu Kristiánu Kornerovi za přípravu průseků odchytových linií a veškerý servis.

Za organizátory Patrik Molitor a Jaroslav Kubenka