Jarní členská schůze 2018

Ostrava, 3. 3. 2018, po 9. hodině přivítal předseda SOS v Ostravském muzeu členy naší pobočky a hosty. Stěžejním bodem programu byla přednáška D. Křenka a K. Ševčíkové o problematice ochrany tetřeva hlušce v Beskydech. Výbor poté seznámil členy s hospodařením pobočky za rok 2017, stavem členské základny a novým číslem pobočkového zpravodaje. Následovaly novinky z ČSO v podání E. Tošenovského. Blok kratších příspěvků schůzi uzavřel.

Děkujeme všem přednášejícím, členům i hostům za účast.