Ornitologii jsme představili na akci pro 500 dětí

Všichni zapálení amatérští i profesionální ornitologové se v průběhu hnízdní sezony potýkají s nedostatkem volného času. Nicméně pokud se jedná o akce věnované dětem, je potřeba si čas udělat.

Jednou z letošních významných osvětových akcí, které jsme se zúčastnili, proběhla 4. května ve Skalních sklepech v Odrách. Environmentálního dne pořádaného Městem Odry se zúčastnilo okolo 500 dětí z osmi základních škol.

Připravené pro ně byly stánky zaměřené na myslivost, včelaření, zahradničení, výrobu budek a krmítek či mobilní planetárium. Náš stánek se pochopitelně věnoval ornitologii. Patrik Molitor a Jaroslav Kubenka seznámili děti se základy pozorování a určování ptáků a s ochranou vybraných ptačích druhů. Jako vždy měla největší úspěch ukázka kroužkování ptáků, během které si děti mohly z blízka prohlédnout pěnici černohlavou, červenku obecnou, drozda zpěvného, sýkoru koňadru, brhlíka lesního či pěnkavu obecnou. Na základě ohlasů věříme, že se akce dětem líbila.

Děkujeme paní Erice Pecháčkové (Město Odry) za vytvoření příjemného zázemí a poskytnuté fotografie a ZO ČSOP Odry za ptačí krmítka.