Právě si prohlížíte Když se bobr pustí do práce

Když se bobr pustí do práce

Po vybití velkých býložravců lidmi ve střední Evropě je bobr evropský mezi živočichy patrně nejvýznamnějším aktivním krajinným činitelem. To, že může mít bobr v přírodě mnohostranně pozitivní vliv na krajinu a její biodiverzitu, se v sobotu 7. 10. přesvědčili účastníci přírodovědné vycházky Slezské ornitologické společnosti do severní části CHKO Poodří, kde bobři vytvořili asi 4 ha velký mokřad se zatopenou loukou a okrajovou částí původně tvrdého luhu. Místo je na první pohled ráj zejména pro obojživelníky, z ptáků pak pro volavky a bahňáky, což dosvědčovala přítomnost mokřadních druhů ptáků včetně silně ohrožených bekasin otavních.

Většinu z 36 účastníků tvořily děti, pro které především byla vycházka připravena. Děti rozděleny do pěti týmů si měly možnost ověřit znalosti o životě podivuhodných bobrů a v pohybově-edukativní hře si vyzkoušely, s jakými starostmi se bobři potýkají. Příjemnou a poklidnou atmosféru vycházky podpořilo i příznivé počasí. Na konci vycházky čekaly všechny děti drobné odměny.