Právě si prohlížíte Acrocephalus (Ostrava) 37

Acrocephalus (Ostrava) 37

Přestože může být pro někoho vydávání odborného regionálního periodika v dnešní době tak trochu „sisyfovská práce“, snažíme se jako jedna z mála poboček České společnosti udržet tento trend. Jak dlouho tomu bude, záleží především na autorech článků budoucích čísel, kterých v internetové době bohužel nepřibývá. I přes všechny překážky pevně doufáme, že nové číslo zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) obohatí všechny čtenáře o zajímavosti z řad ptačí říše z naší územní působnosti. Výreček malý na titulní straně časopisu není náhodou. Je mu totiž věnován příspěvek, který popisuje s vysokou pravděpodobností první úspěšné hnízdění druhu v Moravskoslezském kraji. Hnízdění proběhlo v roce 2022 v zemědělské krajině Osoblažska; detailně je popsána také hlasová aktivita páru v průběhu hnízdní sezony. V rozmanitém charakteru krajiny Osoblažska bylo v letech v 2021–2022 zjištěno také hnízdění skřivana lesního, kterému je věnován další z příspěvků. To, že Ostrava, respektive její městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, není úplně holubí město, zjistíte v článku zabývající se početností holuba domácího v zmíněném obvodě. Report z mapování sovy pálené pobočkového ptáka let 2021 a 2022 doplňují zprávy o výsledcích odchytové akce Acrocephalus v Poodří v roce 2022, stavu hnízdní populace motáka lužního na Opavsku v roce 2022 a výběr záznamů pozorování ptáků z červeného seznamu v roce 2021. Nové číslo si můžete objednat na adrese sos.cso@seznam.cz.

Tradičně si dovolujeme požádat všechny ornitology a zapálené pozorovatelé ptáků, aby se o výsledky své činnosti podělili také s odbornou veřejností a přispěli nejen obsahově dalšímu číslu, ale také k poznání avifauny našeho přírodovědně zajímavého regionu. Náměty a příspěvky můžete nepřetržitě posílat na adresu sos.cso@seznam.cz. Rádi s jejich přípravou pomůžeme.

Za redakční radu Patrik Molitor