Právě si prohlížíte Ochrana hnízd motáka lužního v roce 2023

Ochrana hnízd motáka lužního v roce 2023

S nadcházejícím podzimem můžete na polích pozorovat druhově bohaté zastoupení dravců. Možná mezi nimi spatříte i letošní mladé jedince motáka lužního a možná to budou mláďata, která žně přežila jen díky aktivní ochraně ornitologů. Nejen mezi znalci ptáků je už všeobecně známo, že moták lužní hnízdí na zemi a v našem kraji si k hnízdění nejčastěji vybírá pole s ozimou pšenicí. Nejinak tomu bylo i letos.

Časově i fyzicky velmi náročnou práci jsme v letošním roce u některých hnízdišť doplnili i o zkušenosti s dronem. Nutno podotknout, že dron se skvěle osvědčil. S jeho pomocí jsme část hnízd dohledali, aniž bychom dělali rizikové uličky přímo k hnízdu, které jsou lákadlem pro pozemní predátory. Vybraná hnízda jsme fyzicky navštívili až při ohrožení vysečení zemědělskou technikou; u těch jsme postavili ohrádky.

Počet párů hnízdících na Opavsku v roce 2023 se v porovnání s minulými roky s vysokou pravděpodobností zvýšil. Chytřejší budeme až po přesnějším zpracování výsledků, nicméně odhadujeme, že na sledovaném území hnízdilo kolem 30 párů. Ne všechny události byly takto pozitivní. Letos jsme v ohrádce nalezli šest mrtvých mláďat, která zemřela z neznámých příčin. Naštěstí se jednalo o ojedinělý případ. Z dalších ohrádek mláďata hnízdo úspěšně opustila.

Přestože tým složený z Dušana Boucného, Martina Miškovského, Patrika Molitora a Romana Pechníka za poslední roky nikdo nedoplnil, jsme velice rádi, že se nám daří propagovat aktivní ochranu přímo u zemědělců. To, že nemůžeme být všude, jen potvrzují nálezy hnízd samotnými zemědělci, kteří nám po objevení hnízda volají z důvodu zabezpečení jeho ochrany. Nesmírně si takových lidí vážíme.

Chtěli bychom proto poděkovat všem zemědělcům a zemědělským podnikům, kteří s námi na aktivní ochraně spolupracují. Jmenovitě se jedná o Agrimex Brumovice, s. r. o., Cetu, s. r. o., Kobeřice, Kateřinskou zemědělskou, a. s., Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov, Zemědělské družstvo Hněvošice, ZP Otice a další soukromé vlastníky.