Právě si prohlížíte Jaké bylo Beskydské houkání 2023?

Jaké bylo Beskydské houkání 2023?

O víkendu 24.–26. března proběhl další ročník akce Beskydské houkání, kterou každoročně organizuje Slezská ornitologická společnost v Muchovicích pod Lysou horou. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 25 osob, z toho čtyři děti. Cílem akce bylo zjistit aktuální data o výskytu vzácných a ohrožených druhů ptáků, zejména sov, šplhavců, tetřeva hlušce, jeřábka lesního a dalších. Přes počáteční nepřízeň počasí, kdy skupinky po dvou až čtyřech lidech vyrážely na trasy za deště, se počasí nakonec umoudřilo a už za pátečního večera mohli účastnici slyšet sýce rousné a puštíky bělavé. Sobotní počasí naopak přálo, proto mohl proběhnout denní i noční monitoring. Skupinky prošly trasy nejprve za dne a po setmění se vracely zpět.

Letošní houkání mělo jedno velké prvenství. Poprvé se ho zúčastnily i malé děti, z nichž nejmenšímu byly teprve tři roky! I když se může zdát, že tento typ akce není pro malé děti vhodný, opak byl pravdou. Skupinka s dětmi měla sice kratší trasu, přesto si za houkání dvou sýců rousných děti noční vycházku náramně užily.

Celkem všechny skupinky prošly 25 tras o celkové délce cca 200 km. Kromě pochůzek jsme rozmístili čtyři diktafony, jejichž záznamy budou teprve analyzovány. Letošní výsledky jednoznačně dokázaly, že tento rok patří sýci rousnému. Za oba večery bylo zjištěno 33 houkajících samců, což je absolutní rekord. Sýci dokonce předčili o jednoho samce i puštíka obecného. Vzácnějších puštíků bělavých bylo zjištěno sedm a dokonce byla zaznamenána i tři teritoria kalousa ušatého, který v CHKO Beskydy není dlouhodobě početný a paradoxně patří mezi nejvzácnější sovy. Z dalších druhů byli pozorováni čtyři strakapoudi bělohřbetí, dva datlíci tříprstí, podařilo se najít trus jeřábka lesního, večer se ozývaly první sluky lesní. Přehled druhů zpestřil i pár sokolů stěhovavých, orel mořský a čáp černý, který kroužil přímo nad základnou. Ze savců se podařilo najít pobytové stopy vlka a jednomu účastníkovi se v noci nakrátko zjevil pravděpodobně i rys ostrovid. Podrobnější výsledky budou zpracovány v časopise Acrocephalus (Ostrava).

Získané údaje slouží nejen k monitoringu jednotlivých druhů, ale jsou také podkladem pro Správu CHKO Beskydy, která je využívá pro ochranu cenných lesních porostů, pro vytvoření plánů péče a dalších činností spojených s ochranou přírody. Velkou výhodou takové akce je, že díky většímu počtu lidí je možné provést v krátké době poměrně intenzivní průzkum rozsáhlejšího území. Beskydské houkání není jen o monitoringu ptáků, ale také o setkání lidí se stejným zájmem, kteří mohou sdílet zážitky a vyměnit si zkušenosti. Noční debaty často doplněné melodií kytar se protahují až do ranních hodin. Letošní akci můžeme označit za vydařenou a těšíme se už na další ročník.

Text a foto: Daniel Křenek