Jarní členská schůze 2022

Účastníky jarní členské schůze v prvním bloku programu seznámil Matěj Tvarůžka, student závěrečného ročníku Slezského gymnázia v Opavě, se svou středoškolskou odbornou činností. V letech 2020 a 2021 se věnoval výzkumu čtyř druhů strakapoudů v intravilánu města Opavy s cílem zjistit jejich početnost a nároky na hnízdní prostředí včetně možností jeho ochrany. Důraz kladl zejména na strakapouda jižního, který je podle zákona silně ohroženým druhem. Poutavou prezentací doplněnou srozumitelným komentářem postupně odpověděl na všechny stanovené cíle práce i dotazy publika. Závěrem promítl také krátkou videoukázku z hnízdění strakapouda jižního ve slezské metropoli.

Po přestávce hospodář pobočky Martin Mandák informoval přítomné o výsledcích hospodaření pobočky za rok 2021. Jednatel Emil Morav opětovně vyzval posluchače k mapování sovy pálené, která je pobočkovým ptákem pro roky 2021 a 2022. Předseda pobočky Patrik Molitor přednesl stručné výsledky mapování hnízdního výskytu labutě velké v Moravskoslezském kraji v roce 2021. Členové poté hlasováním souhlasili se zveřejněním příspěvků pobočkového odborného periodika Acrocephalus (Ostrava) na webových stránkách společnosti s časovou prodlevou po tištěné verzi. Předseda pobočky poté upozornil přítomné na renovované webové stránky společnosti a vyzval je k prezentaci vlastních příspěvků nejen na webových stránkách, ale i ve výše zmíněném časopise. Účastnící schůze poté potleskem poděkovali Marii Hánové a Emilu Moravovi za zorganizování vycházky pro rodiny s dětmi ke Světovému dni mokřadů.

Evžen Tošenovský seznámil členy a hosty se zprávami z kanceláře ČSO. V bloku věnovaném příspěvkům členů prezentoval Karel Pavelka výsledky výzkumu hnízdní avifauny bartošovických rybníků v CHKO Poodří v letech 1982–2017.

Patrik Molitor ukončil schůzi krátce před polednem pozváním na neformální ornitologická setkání v nějaké ostravské hospodě. Informaci o datu a místě přátelského setkání obdrží vždy členové pobočky formou e-mailu.

Vzhledem ke stále trvající pandemické situaci jsme velmi rádi, že si v sobotu 19. 2. 2022 našlo do Ostravského muzea cestu 31 členů naší pobočky a čtyři hosté. Děkujeme všem za účast a těšíme se na přelomu listopadu a prosince 2022 na opětovné setkání.