Jarní členská schůze 2019

Ostrava, 2. března 2019. V Ostravském muzeu se po deváté ranní schází 40 členů Slezské ornitologické společnosti a 11 hostů. Po uvítání všech přítomných se slova ujme E. Tošenovský a sdělí účastníkům jarní členské schůze základní informace z kanceláře a výboru ČSO. Následuje více jak hodinová přednáška K. Šimečka na téma Ptáci Hodonínska. Přednášející „lidovým“ způsobem přibližuje posluchačům prostřednictvím zpravidla vlastních poutavých fotografií bohatou avifaunu tohoto ornitologicky velmi zajímavého koutu ČR. Po krátké přestávce následují zprávy výboru SOS. M. Mandák seznámí přítomné s výsledky hospodaření naší pobočky za rok 2018 a aktuálním stavem členské základny. P. Molitor představí členům koncepci rozvoje SOS pro období 2019–2022. Členové pak jednohlasně schválí hlavní strategické cíle, kterými jsou větší osvěta, účast SOS v projektech a dotačních programech, zvážení přípravy publikace Ptactva Slezska a nákupu pozemku podporující populaci ochranářsky významných druhů ptáků v oblasti působnosti naší pobočky. V dalším bloku P. Molitor představí pobočkového ptáka let 2019/2020, kterým se stala straka obecná. Blok příspěvků členů a hostů začíná M. Slabejová, podniková ekoložka firmy Semix Pluso, prezentací Kozmických ptačích luk. O. Závalský promítne a okomentuje videoukázku z hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina) a dalších druhů dravců z území Moravskoslezského kraje z roku 2018, E. Morav pozve účastníky na úklidové akce ornitologicky významných lokalit v kraji, K. Ševčíková pak na Výzkumný terénní víkend v roce 2019 pořádaný ve spolupráci MOS a SOS. Předsedkyně MOS dále prezentuje výsledky odchytové akce Acrocephalus z roku 2018. Příspěvky členů ukončí K. Pavelka krátkým referátem o činnosti patronátní skupiny ptačí oblasti Poodří. Po ukončení „oficiální“ části členské schůze kolem půl druhé odpolední pokračovala její „neoficiální“ část v jedné z ostravských hospůdek až do večerních hodin.

Účast 11 hostů a 40 členů z celkového počtu 93 členů SOS je v dnešní době naprosto raritním úkazem. Děkujeme za něj a budeme se těšit opět na setkání na začátku zimy.