Podzimní členská schůze 2016

Ostrava, 3. 12. 2016, po 9. hodině uvítá předseda SOS v prostorách Ostravského muzea 32 členů naší pobočky a pět hostů. Po představení programu členské schůze následují doplňovací volby do výboru SOS, jelikož se Libor Praus z důvodu změny působnosti rozhodl na svou funkci rezignovat. Členská schůze jednohlasně zvolí Veroniku Zavadilovou. Nezbytným schvalovacím procesem musejí projít i navržené změny v Organizačním řádu SOS. Členskou schůzí jsou opět jednohlasně přijaty. Poté přichází na řadu přednáška ředitele Správy CHKO Horní Orava a mentora slovenské ornitologie RNDr. Dušana Karasky na téma Čáp černý a orel křiklavý na severozápadním Slovensku. Pan ředitel velmi poutavě přibližuje účastníkům schůze své poznatky týkající se rozšíření, monitoringu, hnízdění, ochrany a nejrůznějších zajímavostí ze života zmíněných druhů zvláště v oblasti Oravy. Po krátké přestávce Patrik Molitor seznamuje členy s činností SOS za rok 2016. Na závěr výstupu členská schůze jednohlasně schvaluje plán činnosti SOS na rok 2017. Se zprávami ze sekretariátu ČSO přichází Mgr. Evžen Tošenovský a poté následují příspěvky členů a hostů. Mgr. Ivona Kneblová informuje se záměrem projektu „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“. Kateřina Ševčíková prezentuje výsledky kroužkovací akce Acrocephalus 2016 a přináší i informace o odchytech a životě lejsků malých a strakapoudů bělohřbetých. Doplňuje ji Daniel Křenek s poznatky ze Zlatohorského houkání a z Výzkumného terénního víkendu v Oderských vrších, ve kterých má proběhnout v roce 2017 i „houkání“. 

Děkujeme všem přednášejícím, členům i hostům za účast, stejně jako Liboru Prausovi za činnost ve výboru SOS. Těšíme se na příště!