Podzimní členská schůze 2021

Podzimní (podle aktuálního počasí spíše zimní) členská schůze se uskutečnila po více jak roce a půl. Výbor SOS do posledních okamžiků doufal, že bude moci uspořádat schůzi prezenční, jelikož o on-line podobu nebyl z řad členů v minulosti valný zájem. I přes všechna hygienická opatření, která se bezesporu podepsala na počtu přítomných členů, schůze proběhla 27. 11. 2021 v přednáškovém sále Ostravského muzea.

Po 9. hodině přivítal předseda pobočky Patrik Molitor všechny přítomné a seznámil je s nabitým programem schůze. V prvním bloku informoval hospodář pobočky Martin Mandák všech 26 členů s kladným výsledkem hospodaření pobočky za rok 2020s vysokou úspěšností pobočky při řešení konfliktů, které jsou v rozporu s ochranou ptáků a jejich prostředíse vzrůstajícím stavem členské základy a se zakázkovou činností pobočky za uplynulé dva roky.

Patrik Molitor rozvedl výsledky projektů z roku 2020 zabývající se ptáky zemědělské krajiny – motákem lužním a strnadem zahradním. V souvislosti s ochranou hnízd motáka lužního poděkoval zejména Martinu Miškovskému a Romanu Pechníkovi, kteří se druhu na Opavsku dlouhodobě věnují. Zároveň poděkoval Jaroslavu Kubenkovi za nezištnou pomoc při osvětových akcích pro širokou veřejnost a všem členům, kteří se podíleli na mapování hnízdního výskytu labutě velké v roce 2021.

Jednatel společnosti Emil Morav prezentoval činnost přírodovědného kroužkuprůběžné výsledky mapování pobočkového ptáka pro roky 2021 a 2022 – sovy pálené – a výsledky projektu Mapování lesních druhů sov na Osoblažsku, který byl podpořen programem ČSOP Ochrana biodiverzity 2021. Patrik Molitor následně otevřel témata týkající se vydávání odborného periodika Acrocephalus (Ostrava) a výkupu pozemků pro ptačí rezervaci Slezské ornitologické společnostiČlenové poté jednomyslně schválili Plán činnosti pobočky pro rok 2022.

Milým překvapením byla přítomnost ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, který v doprovodu Evy Pleskotové z kanceláře ČSO seznámil přítomné s činností naší mateřské organizace. První blok schůze ukončil Jan Kondziolka prezentací tvorby budek a náhradních hnízd pro synantropní druhy ptáků.

Druhý blok téměř zcela vyplnila přednáška profesora a popularizátora ornitologie Tomáše Grima, který svým poutavým projevem popsal hnízdění výrečka malého v hanácké metropoli. Jelikož čas neúprosně plynul, musela být záplava otázek přesunuta do neoficiální hospodské části. Tu oficiální část schůze ukončil Patrik Molitor promítnutím videa s hnízděním dudka chocholatého na Bruntálsku, které v letošním roce objevil Petr Meca.


Děkujeme všem účastníkům schůze a pevně doufáme, že při té další se opět setkáme v co nejvyšším počtu.