Jarní členská schůze 2016

Ostrava, 20. 2. 2016, v přednáškovém sále Ostravského muzea se kolem 9. hodiny ranní schází celkem 37 členů Slezské ornitologické společnosti a tři hosté. Po přivítání účastníků a úvodních větách předsedy společnosti se slova ujímá čestný člen MUDr. Radim Petro, který dojemným projevem připomíná všem zúčastněným osobnost nedávno zesnulého čestného člena naší společnosti pana Alfréda Kubenky. Všichni přítomní poté uctí jeho památku minutou ticha. Poté přichází na řadu přednáška Vojty Brlíka na téma Moderní ukládání ornitologických dat. Přednáška se výhradně týká Faunistické databáze ČSO Birds.cz. Vojta názorně ukazuje všem zúčastněným jednotlivé náležitosti práce s databází a po ukončení přednášky ji všem zájemcům nabízí k dispozici. Na řadu přicházejí obligátní zprávy výboru zaměřené především na hospodaření pobočky za rok 2015, stav členské základny, plán činnosti v roce 2016 a pobočkového ptáka roku, který zůstává pro rok 2016 nezměněn. Novinkou pro naše členy je možnost požádat o členský grant, který by podpořil výzkumné a ochranářské projekty na území působnosti naší pobočky. Po krátké přestávce následují zprávy a aktuality z ČSO v podání Mgr. Evžena Tošenovského. Společně s Vojtou Brlíkem také zmiňují možnost účasti na kurzu ČSO – Členové členům 2016. Blok zaměřený na příspěvky členů začíná krátkou prezentací Ing. Lukáše Nytry, která se týká činnosti ZO ČSOP Cieszynianka. Daniel Křenek poté přednáší výsledky monitoringu vybraných druhů ptáků v Beskydech z roku 2015, upozorňuje na Zlatohorské houkání 2016 a zmiňuje návrh nového přeshraničního projektu pro tetřeva hlušce. Ing. Kamil Lisal poté poukazuje na praktický význam umělých depresních rýh v otevřené krajině jako možnosti pro hnízdění vlhy pestré. Marie Helebrandová posléze pouští krátké videozáběry orla mořského. Na závěr vystupuje RNDr. Karel Pavelka se shrnutím výsledků z odchytové akce Acrocephalus v roce 2015.

Všem přítomným děkujeme za účast a těšíme se příště!