Festival ptactva v Ostravě-Koblově

Na rozdíl od oficiálního termínu Festivalu ptactva v roce 2019 panovalo o týden později, 12. října 2019, krásné, skoro až letní počasí. Organizátoři akce od brzkých ranních hodin natáhli několik desítek metrů nárazových sítí, do kterých se v průběhu dne chytilo celkem 104 jedinců 16 druhů ptáků. Upřímně řečeno, 16 dospělým a 26 dětem bylo úplně jedno, o jaký ptačí druh se jedná. Každý obdivovali s velkým nadšením. Mezi ty „ornitologicky nejzajímavější kroužkovance“ patřili zástupci, jako je strakapoud prostřední, sojka obecná, pěnice černohlavá, mlynařík dlouhoocasý apod. Škoda že účastnici festivalu si již blíže nemohli prohlédnout žlunu zelenou či datla černého, kteří se do sítí lapili až po jejím ukončením. Snad příště.

Velké poděkování patří panu Jarku Kubenkovi, který i přes nemalé zdravotní problémy výraznou měrou pomohl celou akci zorganizovat a představit široké veřejnosti atraktivní ukázku kroužkování ptáků.