Jak motivovat děti, aby se zapojily do Ptačí hodinky?

Tuto otázku si položili ve škole v Polance nad Odrou. Na základě zkušeností z nejrůznějších osvětových akcí víme, že největší zážitek mají děti nejrůznějšího věku při pohledu na ptačí opeřence pěkně zblízka. Proto mateřskou i základní školu v Polance nad Odrou navštívil těsně před začátkem Ptačí hodinky, víkendové akce zaměřené na sčítání ptáků na krmítkách, místopředseda naší společnosti a zapálený kroužkovatel ptáků pan Jaroslav Kubenka. Tentokráte nebylo potřeba natahovat desítky nebo stovky metrů sítí, ale stačily pouze dvě u krmítek.

Na zahradě mateřské školy se podařilo odchytit tři sýkory koňadry a jednu s. modřinku. I to stačilo, aby si děti včetně jejich paní učitelek odnesly nejen hezký zážitek z blízkého pohledu na jedny nejběžnější „krmítkové“ druhy, ale také poznatky o správném zimním přikrmování. Z pohledu kroužkovatele byl odchyt o dva dny později na základní škole úspěšnější. V sítích skončilo celkem 28 jedinců šesti druhů. Mimo výše uvedené druhy sýkor obdrželi kroužky také zástupci Ptáka roku 2022 – zvonci zelení, vrabci polní, stehlík obecný a sojka obecná. Zvláště poslední jmenovaný druh se s ohledem na Krkonošské pohádky těšil nebývalému zájmu všech přihlížejících.

Zaujaté pohledy nejen dětí a žáků naznačovaly chuť zapojit se právě do probíhající víkendové akce. Pevně věříme, že tak učiní co nejvíce z nich.